Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wpisany przez Dyrekcja   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 
w r. szk. 2013/2014

Zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2013/2014 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

data

przyczyna

uwagi

1.04.2014 r.

sprawdzian w klasach VI

z dowożeniem

23-25.04.2014 r.

egzamin gimnazjalny

z dowożeniem

2.05.2014 r.

piątek po 1.05.2014 r.

bez dowożenia

20.06.2014 r.

piątek po Bożym Ciele

bez dowożenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2013/2014

14.10.2013 r. – Dzień Edukacji Narodowej

23.12.2013 r. – 1.01.2014 r. – przerwa świąteczna

7.01.2014 r. – pierwszy dzień świąt religii prawosławnej (odpracowany 5.10.2013 r.)

27.01 – 7.02.2014 r. – ferie zimowe

1.04.2014 r. – sprawdzian w klasach VI

17-22.04.2014 r. – przerwa świąteczna

23-25.04.2014 r. – egzamin gimnazjalny

2.05.2014 r. – piątek po 1.05.2014 r.

20.06.2014 r. – piątek po Bożym Ciele

We wszystkie dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.