„AUDIOBOOK NA ŻYWO”
Wpisany przez Anna Kieczka   

W ramach obchodów światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna zorganizowała, we współpracy z nauczycielami języka polskiego: p. Teresą Radziewicz, p. Katarzyną Mosiej, p. Anną Borowską i p. Moniką Żochowską,  konkurs pięknego czytania „Audiobook na żywo”. Zadanie konkursowe polegało na głośnym, „aktorskim” przeczytaniu wybranego fragmentu ulubionej książki. W zmaganiach uczestniczyli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-II Gimnazjum. Pierwszym etapem były eliminacje klasowe, podczas których wyłoniono 2-4-osobowe reprezentacje do finału szkolnego. Finał ten odbył się 18 kwietnia 2013 roku. Komisja konkursowa (p. Teresa Radziewicz, p. Agata Brzósko, p. Monika Żochowska i p. Anna Kieczka) oceniając występy uczestników, uwzględniała: dykcję, płynność i poprawność czytania oraz interpretację tekstu. Komisja z satysfakcją odnotowała wysoki poziom umiejętności pięknego czytania wśród reprezentantów klas i ogłosiła następujący werdykt:

SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce          Julia Jaroszewicz z kl. IV b

II miejsce        Luiza Szaruta  z kl. VI a

III miejsce       Kinga Woźniuk z kl. IV a

Wyróżnieni zostali: Dominika Skórak z kl. IV a, Dominika Sałacińska z kl. IV b, Julia Grzywińska z kl. V a i Piotr Skarżyński z kl. V b.

GIMNAZJUM

I miejsce          Aleksandra Jaroszuk z kl. II B

II miejsce        Julia Woźniuk z kl. I B

III miejsce       Aleksandra Krajewska z kl. I A

III miejsce       Patrycja Zajkowska z kl. I B

Wyróżnienia: Dominik Markiewicz z kl. I B oraz Edyta Domaszuk z kl. II B.