Podziękowanie Firmie "Brykpel"
Wpisany przez Marek Muszyński   

Firma Brykpel Sp. z o.o. Andrzej Moniuszko ufundowała naszej szkole prenumeratę „Kuriera  Porannego” na rok szkolny 2012/2013. Gazeta na bieżąco jest dostępna w bibliotece szkolnej.Panu Andrzejowi Moniuszko serdecznie dziękujemy!!!