Akcja informacyjno-edukacyjna w klasach I-III „Wirusoochrona” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Skarżyńska   

Kolejny rok zmagamy się z epidemią koronawirusa. W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do pracy i nauki w reżimie sanitarnym. Po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej wszyscy potrzebowaliśmy przypomnienia pewnych zasad. Pomógł nam w tym program „Wirusoochrona” zainicjowany przez PSSE w Białymstoku. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należało zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Podczas lekcji z dziećmi nauczyciele wykorzystali przesłane ulotki, plakaty i karty pracy.