Informacje o projekcie ?Książka oknem na świat" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Sawicka   

?Książka oknem na świat? to projekt przeznaczony dla dzieci w wieku 4-6 lat, który  rozszerza ?podstawę programową wychowania przedszkolnego? i w spójny sposób wzbogaca ją o działania w zakresie animowania czytelnictwa, kultury i życia społecznego. Zakłada współpracę bibliotekarzy, autorów książek dziecięcych, nauczycieli przedszkolnych, dzieci,  i pośrednio  rodziców, przyczyniając się do kształtowania umiejętności obcowania z książką i poszerzania zainteresowań, i zamiłowań czytelniczych w juchnowieckiej społeczności. Realizowany będzie głównie w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu ale 6 ?warsztatów wycieczkowych? zrealizowanych zostanie w bibliotece. Wyrażenie "umiejętności obcowania z książką" może być rozumiane wieloznacznie i różnorodnie interpretowane. W tym przypadku odnosi się do kształtowania umiejętności obcowania z książką jako jednego z tworów kultury. Zaspokajanie potrzeb czytelniczych, również tych, które dopiero powstają u dzieci młodszych, w tym przypadku stymulowanych spotkaniem z pisarzem na ?żywo? i w formie online. Poszerzanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym będzie wiązało się z zapoznawaniem ich z ?różnorakimi? książkami adresowanymi właśnie do nich. Utwory  literackie przybliżą dzieciom nie tylko bibliotekarz czy nauczyciel ale przede wszystkim sam autor. Prezentacji ulubionych książek dokonywać będą także same dzieci. Dziecko nie musi umieć mówić o lekturze, lecz swoje wrażenia, opinie przekazać w inny sposób, np. tworząc pracę plastyczną, recytując wiersz czy śpiewając. Dzięki elastycznemu harmonogramowi i wrażliwości prowadzących, każdy uczestnik niezależnie od swoich predyspozycji psychofizycznych będzie mógł w twórczy i świadomy sposób wziąć udział w spotkaniach. Literatura dziecięca jest doskonałym czynnikiem inspirującym do zabaw interdyscyplinarnych wykorzystujących różne dziedziny sztuki, gdyż oddziałuje na wyobraźnię i intelekt. Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Spotkania autorskie będą realizowane według wcześniej przygotowanego przez zaproszonego twórcę scenariusza, zgodnie, z którym autor nie tylko będzie czytał fragmenty swoich książek i odpowiadał na pytania uczestników ale także realizował przygotowany przez siebie, twórczy program.

Zaplanowane w ramach zadania zajęcia/warsztaty kreatywno ? plastyczne, realizowanych w przedszkolu i bibliotece, mają na celu poprawę czytelnictwa, upowszechnianie literatury rozbudzenie zainteresowania literaturą, uświadomienie ogromnego znaczenia czytania dla rozwoju emocjonalnego, psychicznego, umysłowego, wychowując świadomego czytelnika, dla którego sięganie po dobrą książkę i czytanie będzie nie tylko rozrywką i sposobem spędzania czasu wolnego, lecz także pobudzi wyobraźnię, ukaże priorytety i da możliwość poznawania rzeczy wartościowych w szeroko rozumianej kulturze. Jako instytucja otwarta dla wszystkich, która stara się szybko reagować na wszelkie zmiany zachodzące w społeczności nie tylko lokalnej i prowadzi skuteczne działania w zakresie animowania kultury i życia społecznego wykorzystamy nowe technologie i wdrożymy nową usługę (platforma do przeprowadzania spotkań autorskich). Spotkania online realizowane w trakcie zadania, udostępniane będą przez media społecznościowe biblioteki i dostosowane do potrzeb osób, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu kultura czytelnicza na dobre zadomowi się w przestrzeni online, a twórcy będą dostępni dla szerokiego grona odbiorców.

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto