Zajęcia realizowane w ramach projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Język angielski

Na zajęciach angielskiego możemy korzystać z materiałów zakupionych w ramach projektu. Są to min. kursy do nauki j. angielskiego, pacynki, maty, karty obrazkowe, gry planszowe i wiele innych. Na każdej lekcji dzieci radośnie witają się z pacynką Mimi – jest ulubienicą naszych przedszkolaków.  Również, bardzo lubią gdy przy wprowadzaniu nowego słownictwa towarzyszy nam bardzo pomocna Mimi's Wheel Mata. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

Małgorzata Wiska - Koszykowska

 


 

„Zajęcia origami z elementami scrapbookingu”

Zajęcia odbywają się w środy. Uczestniczy w nich 12 dzieci 6 - letnich. Głównym celem zajęć jest kształtowanie samodzielności, kreatywności i inicjatywności dziecka. Podczas zajęć  rozwijana jest  sprawność manualna oraz wrażliwości estetyczna. Dzieci poznają sztukę składania papier orgiami, samodzielnie projektują i wykonują ciekawe prace z wykorzystaniem poznanych technik składania papieru oraz wyrabiają nawyk dbałości o estetykę wykonywanych prac. W ramach projektu zakupiono m.in.: Maszyna Sizzix Big Shot PlusJ, dziurkacze, wykrojniki oraz wielobarwne zestawy papierów niezbędnych w zabawach origami.

„Jak to działa?”

Zajęcia odbywają się w poniedziałki. Uczestniczy w nich 12 dzieci 5 i 6 - letnich. Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci światem naukowo-technicznym i przyrodniczym oraz rozwijanie wnioskowania i myślenia przyczynowo- skutkowego.

Dzieci  wyciągają wnioski na podstawie doświadczeń i obserwacji, kształtują ciekawość poznawczą oraz poszerzają swoje wiadomości z zakresu przyrody, fizyki i matematyki. Pod opieką nauczyciela dokonują obserwacji oraz samodzielnie przeprowadzają proste doświadczenia. Uczą się posługiwania prostymi pomocami tj.: mikroskopem, teleskopem, kompasem itp. W ramach projektu zakupiono: teleskop refleksyjny, lunety, model tułowia i szkieletu człowieka, kolekcję skamieniałości, model serca człowieka oraz wiele innych ciekawych pomocy.

Anetta Śliwowska

 


 

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia przeznaczone są dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Odbywają się raz w tygodniu. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne są dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka. Ich celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. W tym celu na zajęciach stosuje się różnorodne metody i formy rozbudzające aktywność twórczą dziecka np. takie jak: ćwiczenia sprawnościowe, zabawy ruchowe, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Scherborne, Metodę Dobrego Startu, elementy Pedagogiki Zabawy, elementy biblioterapii,  arteterapii.

Beata Birycka


 

Zajęcia emocjonalno-społeczne "Ja i Ty"

Zajęcia odbywają się od 1 października 2020 r. raz w tygodniu. Uczestniczy w nich 3 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Podczas zajęć dzieci uczą się umiejętności skutecznego komunikowania się, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, a także rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi. Na cotygodniowych spotkaniach wykorzystywane są różne metody aktywnej pracy dziecka, m.in. drama, gry i zabawy, ćwiczenia relaksacyjne, elementy muzykoterapii, elementy zajęć plastycznych, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W ramach projektu zakupiono jako pomoce do zajęć: różne zestawy gier i zabaw dydaktycznych do rozwoju dojrzałości emocjonalnej i społecznej, „Moc emocji” program wspierający rozwój emocjonalno – społeczny dzieci, worki do boksowania złości, komplet pacynek – emocje. Zajęcia emocjonalno – społeczne „Ja i Ty”.

Beata Birycka


 

„Twórcze działanie z muzyką i gimnastyką – ArtGym”

Dzieci w wieku przedszkolnym poznają świat zmysłami. Taki rodzaj wielowymiarowego poznawania rzeczywistości dają zajęcia pt. „Twórcze działanie z muzyką i gimnastyką – ArtGym”. Jest to połączenie wychowania fizycznego oraz elementów tańca. Zajęcia odbywają się cyklicznie w poniedziałki i piątki. Uczestniczy w nich łącznie 24 dzieci w wieku 3-5 lat. W ramach projektu jako pomoce do zajęć zakupiono: profesjonalny sprzęt grający JVC, maty do ćwiczeń, obręcze, chusty, rekwizyty - koniki na patyku, piłki gimnastyczne, deszczownice muzyczne, szarfy gimnastyczne.

Muzyka skłania dzieci do otwartości, kreatywności i rozwijania umiejętności rytmicznych. Dodatkowym atutem współdziałania z muzyką oraz ruchem jest nabywanie pewności siebie i pracy w grupie. Gimnastyka natomiast rozwija umiejętności fizyczne w obszarze motoryki małej i dużej.  W trakcie zajęć używane są zakupione rekwizyty by ubarwić zajęcia i rozwijać pasję dzieci. Dodatki pomagają w pracy nad płynnością oraz sekwencją ruchów. Zajęcia „ArtGym” pomagają dzieciom nieśmiałym w nabyciu otwartości, bądź szlifują charakter i osobowość w zależności od temperamentu dziecka.

Angażując zmysły, stymulując sensomotorykę, pogłębiając poczucie własnej wartości dziecko spontanicznie, impulsywnie i wielowymiarowo nabywa umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Monika Zawadzka


 

„Mały myśliciel”- gry logiczne i umysłowe

Zajęcia pt. „Mały myśliciel” - gry logiczne i umysłowe wprowadzają uczestników w świat logicznych łamigłówek w dwójnasób dzięki tzw. planszówkom czyli analogowo jak również dzięki programom na tablicę interaktywną - cyfrowo. Odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy w nich 12 dzieci. W ramach projektu jako pomoce do zajęć zakupiono m.in. programy na tablicę interaktywną „Metota projektu w edukacji przedszkolnej”, Myszkomania, Dobble Kids – gra, Park dinozaurów, Ratuj króliczki, Znajdź szczegóły, Tomcio i wiosenne porządki, Złapmy Lwa- szachy japońskie. Zestaw Grzybobranie, Znaki drogowe – memory, Super Farmer - wersja jubileuszowa, Zgadnij kto to?, Metoda projektu w edukacji przedszkolnej, Portrety – gra, Kim jestem?, Gra Bingo, Pestka, drops, cukierek, Bystre oczko - karty do gry, Balansujące grzybki – gra, LogiKit.

Uczestnictwo w zajęciach to swoista gimnastyka umysłu. Dzięki rozgrywkom uczestnicy zdobywają wiedzę arytmetyczną, uczą się zasad, analizują polecenia i szlifują komendy. Odpowiadają za swoje decyzje biorąc odpowiedzialność za kolejne kroki podjęte w działaniach. Taka postawa kształtuje osobowość i uczy pokory oraz dążenie do celu.

„Myśliciele” w trakcie zabawy uczą się obserwacji, rozwagi, zapobiegliwości i cierpliwości. Wszystkie te atuty umiejętnie wykorzystują do pracy w grupie, zachowując swoją autonomię, gdzie każdy ma szansę i możliwości, gdyż czasem trzeba liczyć na szczęście przy rzucie kostką do gry.

Monika Zawadzka


 

"Mali konstruktorzy"

Zajęcia „Mali konstruktorzy” skierowane są do grupy 4-latków. Uczestniczy w nich 12 dzieci, odbywają się raz w tygodniu. Na zajęcia w ramach projektu zostały kupione rożnego rodzaju oraz różnej wielkości klocki. Podczas zabaw konstrukcyjnych dzieci rozwijają kompetencje społeczne. Dzięki pracy w małej grupie nabywają umiejętności rozwiązywania konfliktów, szacunku wobec siebie oraz współpracy. Dzieci rozwijają także kompetencje matematyczne - umiejętność liczenia, orientację przestrzenną, klasyfikowanie oraz pamięć wzrokową i słuchową. Rozwijana jest też sfera badawcza, poznawcza oraz naśladowcza. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętność zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z porażkami, co ma pozytywny wpływ na sferę emocjonalną i społeczną.

Katarzyna Sawicka


 

„Cyberprzedszkolak”

To zajęcia edukacyjne z wykorzystanie monitora, przeznaczone dla dzieci 5-letnich. Uczestniczy w nich 12 osób. Jako pomoce do zajęć w ramach projektu zakupiono ekran multimedialny  oraz niezbędne do jej użytkowania programy.Na zajęciach dzieci rozwijają procesy poznawcze takie jak pamięć, uwaga i myślenie. W atrakcyjny sposób zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Praca z monitorem rozwija percepcję wzrokową, słuchową oraz pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną. Zajęcia rozwijają także sprawność motoryczną i kształtują napięcie mięśniowe, angażując przy tym zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Ponadto oswajają się z nowoczesną technologią i przygotowują się do podjęcia nauki w szkole. Podczas ćwiczeń rozwijane są przede wszystkim kompetencje informatyczne.

Katarzyna Sawicka


 

„Przedszkolaki robią przysmaki”

Zajęcia „Przedszkolaki robią przysmaki” odbywają się raz w tygodniu w grupie 5-latków. Bierze w nich udział 12 dzieci. Podczas zajęć uczestnicy przygotowują różnorodne posiłki, rozwijając przy tym kompetencje matematyczne oraz podstawę przedsiębiorczą i kreatywną, a także umiejętność współdziałania w grupie. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych, kształtowanie nawyków zdrowego, racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni. Dzieci nabywają również umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych, zapoznają się z przyborami oraz sprzętami kuchennymi. Zajęcia wpływają na kształtowanie właściwych relacji w grupie i poprawiają umiejętność współpracy z innymi. W ramach projektu zakupiono potrzebny sprzęt kuchenny, naczynia i niezbędne artykuły spożywcze.

Katarzyna Sawicka

 


 

Zajęcia fotograficzne ”Aparacik”

Jest to połączenie nauki fotografowania z doskonałą zabawą. Zajęcia przeznaczone są dla 5 i 6-latków, odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy w nich 12 osób. Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętność podstawowej obsługi aparatu, obserwacji świata oraz dostrzegania ciekawych tematów, a także selekcji i prezentacji swoich zdjęć. Rozwijane są kompetencje kluczowe - kreatywność i inicjatywność. Dzieci wykonują sesje zdjęciowe zarówno na świeżym powietrzu jak i na specjalnie przeznaczonych do tego tłach tematycznych. W ramach projektu zakupiono m.in. aparaty fotograficzne, tła do sesji zdjęciowych oraz gadżety do robienia zdjęć.

Katarzyna Sawicka 

Zajęcia teatralne

W zajęciach teatralnych „Na scenie” uczestniczy 20 dzieci w wieku 4- 6 lat. Odbywają się one w każdy czwartek. Zajęcia teatralne mają na celu rozwój wielu kompetencji i umiejętności. Doskonalą głównie kompetencje emocjonalne i społeczne. Dzieci nabywają zdolność kierowania swoimi emocjami, budowania relacji z innymi. Doskonalą kompetencje językowe oraz kształtują kreatywność i umiejętność pracy zespołowej. Znikają także lęki, nieśmiałość i niechęć występowania przed grupą, publicznością.
W ramach projektu, jako pomoce do zajęć zakupiono m.in. stroje do przedstawień teatralnych, scenariusze, materiały na tła, maski zwierząt, teatrzyki kukiełkowe, pacynkowe i duży teatrzyk drewniany.

Aniela Sokołowska

 


 

Zajęcia z elementami sensomotoryki

W ramach zajęć projektowych w naszej szkole realizowane są zajęcia z elementami sensomotoryki. Objętych jest nimi 3 dzieci w wieku 5-6 lat. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek. Na bazie zabaw sensorycznych, uczestnicy kształtują integrację pomiędzy zmysłami oraz układem nerwowym. Stymulują także zmysły, doskonalą funkcjonowanie motoryki małej i dużej oraz koordynację wzrokowo - ruchową. W sferze emocjonalnej zajęcia wpływają na zniwelowanie nadpobudliwości i wyciszenie lub otwierają na nowe doznania, ośmielą dziecko.

Z pozyskanych funduszy przygotowana została specjalna sala do zajęć z integracji sensorycznej. Wyposażona jest ona w profesjonalny i specjalistyczny sprzęt terapeutyczny (m.in. podwiesia, huśtawki, deskorolki, tunele, beczki, hamaki, piłki sensoryczne, układanki kontrastowe i wiele innych). Poprzez zabawę następuje poprawa koncentracji, stymulowanie percepcji wzrokowej, słuchowej, przedsionkowej i koordynacja wzrokowo – ruchowa. Poprawia się  orientacja przestrzenna oraz schemat własnego ciała. Dzieci wzmacniają siłę mięśniową, dzięki dużej ilości ćwiczeń ruchowych. Zajęcia z elementami sensomotoryki znacząco poprawiają prawidłową postawę, dają wzór prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, wzmacniają siłę mięśniową i obręcz barkową.

Aniela Sokołowska