Dzień Talentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Samojluk i Agnieszka Zajkowska   

W kwietniu 2021 odbył się w naszej szkole projekt pod hasłem „Dzień Talentów” skierowany do uczniów kl. IV - VIII. Mimo że w tytule tego przedsięwzięcia zawarte jest słowo „dzień”, to z uwagi na liczność działań, projekt trwał prawie przez miesiąc. Do realizacji tego zadania przystąpili wychowawcy i chętni nauczyciele różnych przedmiotów, którzy popisali się ogromną kreatywnością.

Opiekunowie klas przeprowadzili zajęcia wychowawcze, na których dzieci i młodzież miały szansę zaprezentować swoje talenty i zainteresowania, wypełnić ankietę diagnozującą ich pasje i umiejętności, co pozwoliło przypomnieć sobie, co sprawia im radość na co dzień.  Dodatkowo uczniowie wykonali plakaty talentów, wizytówki przyszłości, mapy marzeń, prace plastyczne ukazujące ich zainteresowania, prezentacje w programie PowerPoint itp. Dzięki temu mogli oni lepiej poznać swoje mocne strony oraz podzielić się planami na przyszłość z kolegami z klasy.

Ponadto wielu nauczycieli przeprowadziło zajęcia w ramach swoich przedmiotów, promując rozwijanie talentów i zainteresowań, uświadamiając tym samym, jak ważna jest edukacja i chęć rozwoju.

Oto niektóre efekty Ich działań:

- lekcja języka polskiego: cykl lekcji w ramach, których uczniowie poznawali sylwetki Noblistów: Gretty Thunberg, Marii Skłodowskiej – Curie, Malali, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza – lekcje miały na celu uzmysłowienie uczniom, jak ważna jest determinacja w dążeniu do wyznaczonych celów, że żadne trudności nie stanowią przeszkody, aby zdobywać wykształcenie i rozwijać swoje pasje,

- lekcja języka francuskiego: uczniowie mieli okazję zapoznać się z sylwetką Coco Chanel – słynną francuską projektantką mody, która odegrała dużą rolę w procesie emancypacji kobiet.

Lekcja zakończyła się dyskusją na temat talentów i dążenia do upragnionych celów. Oto niektóre z wypowiedzi:

„Watro rozwijać swoje talenty i pasje, bo wtedy wykonujemy naszą pracę z przyjemnością.”

„Lepiej spróbować osiągnąć swój cel niż żałować, że nie podjęliśmy próby.”

- muzyka - zaprezentowanie sylwetek wybitnych kompozytorów i muzyków, ich życiai twórczości oraz ścieżki do osiągnięcia sukcesu pomimo napotykanych w życiu trudności; omówienie zawodu muzyka – organisty i dyrygenta.

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w ten projekt i podzielenie się swoimi pomysłami na zrealizowanie takich działań.