Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-02-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-02-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niedostępna opcja wysokiego kontrastu.
 • Częściowo niedostępna opcja powiększania tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Majstrowicz.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 85 719 66 78

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 • Adres: ul. Szkolna 5
  Juchnowiec Górny
  16-061 Juchnowiec
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 85 719 66 78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 9 wejść. Główne  wejście do szkoły znajduje od strony ul Szkolnej .  Posiada ono poręcz oraz oznakowanie dla osób niedowidzących.  2 wejścia na blok sportowy posiadają poziom podłogi przy wejściu na poziomie chodnika, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Dla osób na wózkach dostępne jest również  wejście z podjazdem od strony przedszkola.  Dla osób na wózkach samodzielnie dostępna jest tylko część na parterze, do dalszych części prowadzą schody. W budynku nie ma schodołazów  ani   dźwigu osobowego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.
Przy wejściu do budynku pomocy udziela pracownik z portierni.

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto