Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Wpisany przez Monika Żochowska, Dorota Staleńczyk   

1 września 2020 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki przywitali nowy rok szkolny wraz z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Po prawie półrocznej przerwie od nauki stacjonarnej  wróciliśmy do szkolnych murów. Mimo że będziemy pracować w reżimie sanitarnym ze względu na epidemię koronawirusa, cieszymy się, że możemy być razem. Każdy z nas podczas zdalnego nauczania tęsknił za bezpośrednim kontaktem z uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, dlatego podczas pierwszego spotkania po wakacjach wymienialiśmy się serdecznymi uśmiechami. Wychowawcy zapoznali swoje klasy z zasadami bezpiecznego funkcjonowania w szkole. Tego dnia wspominaliśmy również 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Doceniliśmy, że mimo utrudnionych warunków pracy mamy swobodny dostęp do nauki. Na kolejne dni wspólnych szkolnych spotkań życzymy wszystkim zdrowia, pogody ducha, cierpliwości, wyrozumiałości i wzajemnej życzliwości.