.
Wpisany przez Barbara Klimaszewska   

Drodzy Absolwenci,

31 lipca 2020 odbieram z OKE Wasze zaświadczenia z egzaminu po klasie ósmej. W szkole będą one do odebrania najwcześniej w poniedziałek 3 sierpnia od godziny 10.00. Przygotujemy Wam również jedna kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. Pozdrawiam, życzę  dostania się do swojej wymarzonej szkoły.