Zabawy ze słowem
Wpisany przez Anna Wysocka - Borys   

Uczniowie klasy II b podczas nauczania zdalnego uczestniczyli w zabawach rozwijających kreatywność językową, m. in. ćwicząc poprawność gramatyczną wypowiedzi, wzbogacając słownictwo, utrwalając zasady ortograficzne. Pierwsza część zabawy polegała na wyszukaniu wyrazów wieloznacznych. Efekty naszej pracy…