Wyszywanki ludowe
Wpisany przez Małgorzata Dakowicz   

W czasie zdalnego nauczania klasy szóste miały za zadanie wykonać wyszywankę ludową. Jak widać jest to bardzo pracochłonne zajęcie. Wszystkie prace zostały nagrodzone odpowiednimi ocenami. Gratuluję cierpliwości i umiejętności.