„Muzyka klasyczna kredką malowana”
Wpisany przez Anna Wysocka - Borys   

Uczniowie klasy II b podczas pracy zdalnej wspaniale wypełniają obowiązki ucznia, zarówno te obowiązkowe, jak i zadania dodatkowe. Podczas jednych z zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania zorganizowaliśmy zajęcia o charakterze muzyczno – plastycznym, które dały dzieciom możliwość odreagowania napięć psychiczno-fizycznych, jak również chwile relaksu. Zajęcia uwrażliwiały na różnorodne dźwięki i zachęcały do interpretacji muzyki poprzez dowolne techniki plastyczne. Mnogość interpretacji plastycznej jednego utworu muzycznego J. Brahmsa „Hungarian Dances No.5” przez dzieci zdumiewa i zachwyca.