.
Wpisany przez Administrator   

Zarządzenie nr 021.5.2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W JUCHNOWCU GÓRNYM

z dnia 1.04.2020 roku w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego, przedmiotowego i oceniania zachowania w czasie zdalnego nauczania w roku szkolnym 2019/2020

<<<<< Zarządzenia (format PDF) >>>>>