Tłusty czwartek z filmem Doktor Dolittle
Wpisany przez Agata Brzósko   

Dnia 20.02.2020r. pod opieką nauczycieli : pani Agaty Brzósko, pani Marioli Sagun i pani Agnieszki Słomińskiej uczniowie klas III wyjechali do Białegostoku do kina Helios. Trzecioklasiści obejrzeli adaptację filmową książki pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Dzieci szczególną uwagę zwróciły na bardzo humanitarny sposób opieki nad zwierzętami ukazany w filmie. Adaptacja do końca trzymała  w napięciu młodego widza ze względu na ciekawie zilustrowane poszukiwania leku, z którymi zmagał się miłośnik zwierząt. Wyjazd był wspaniałą integracją uczniów obu klas i wzmocnieniem więzi koleżeńskiej.