Okres Świąt Bożego Narodzenia- wolontariat w naszej szkole -„ Bądźmy razem na Święta”
Wpisany przez Agata Pućkowska i Małgorzata Jabłońska- opiekunowie SKC   

Okres Bożego Narodzenia to czas, który powoduje otwieranie naszych serc i dostrzeganie  potrzeb drugiego człowieka bardziej niż kiedykolwiek. Jest to okres, w którym wolontariusze Szkolnego Koła Caritas starają otoczyć swoją pomocą jak najwięcej osób potrzebujących wsparcia i sprawić, aby świąteczny czas był radośniejszy.

W ramach tych działań w dniach 2-3 grudnia 2019 roku zorganizowaliśmy zbiórkę funduszy na przygotowanie „Naszej Szlachetnej Paczki” dla rodziny potrzebującej wsparcia.

W dniu 6 grudnia  2019 roku uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej zbiórce żywności  Caritas „ TAK POMAGAM”, zbierając żywność w sklepie  PSS Społem „Opałek”.

Wsparliśmy  również Fundację „AMUN” działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, sprzedając kartki świąteczne.

Zorganizowaliśmy  wśród nauczycieli coroczną akcję „Gwiazdka dla dziecka”, w której to nauczyciele przygotowują paczki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  W tym roku przygotowano paczki dla siedmiorga dzieci.

Społeczność Przedszkola zorganizowała „Kiermasz ozdób świątecznych”. Pozyskane fundusze przeznaczono na zakup ciepłej odzieży dla dziecka z rodziny potrzebującej wsparcia.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja charytatywna „ Jedzie dobroć na wielbłądzie” do której  włączyli się uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Do wcześniej przygotowanych worków i „okrycia” wielbłąda można było przynosić żywność, przybory szkolne, artykuły  chemii gospodarczej, które następnie przekazano rodzinom potrzebującym wsparcia.

Podejmowane działania przyniosły wiele satysfakcji osobom włączającym się w organizowane akcje, a obdarowanym  wiele radości i wiarę w ludzi.