POMOCNA DŁOŃ
Wpisany przez Agata Brzósko   

Wczuwając się w trudne położenie Polaków w małych miejscowościach na Litwie już kolejny raz przed Świętami Bożego Narodzenia została zorganizowana w naszej szkole zbiórka żywności, materiałów papierniczych, przyborów szkolnych, sprzętu sportowego i środków czystości. Koordynatorem akcji pomocowej w szkole była p. A. Brzósko wraz z wychowankami - ( kl. III a), którzy sprawnie posegregowali przyniesione produkty. Do akcji chętnie włączyli się uczniowie  i wychowawcy klas O, I, II, III, IV, V, VI, VII , VIII b  oraz   dyrekcja i nauczyciele: p. B. Klimaszewska, p. M. Jabłońska, p. I. Dudzik, p. A. Kosińska. Pomocną dłoń okazały również najmłodsze dzieci 3, 4 i 5 letnie z przedszkola wraz w wychowawczyniami. Pomoc zostanie przekazana do polskich placówek – Domu Dziecka w Solecznikach oraz Wielofunkcyjnego Centrum Edukacyjnego w Taboryszkach przed Świętami Bożego Narodzenia przez OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania  w Białymstoku. Wszystkim dziękujemy za otwarte serce.