Wyjazd uczniów klas drugich do miejsc pamięci narodowej w Białymstoku
Wpisany przez Anna Wysocka – Borys, Agnieszka Skarżyńska, Anna Skorulska   

W dniu 30 października 2019r. uczniowie klas II – gich pod opieką pań: Anny Wysockiej – Borys, Agnieszki Skarżyńskiej i Anny Skorulskiej, wyjechali na wycieczkę do Białegostoku. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, na którym spoczywają żołnierze polegli w sierpniu i we wrześniu 1920r. w obronie Białegostoku.  Po krótkiej modlitwie i zapaleniu zniczy, uczniowie wyruszyli w dalszą trasę. Przy pomniku Patrona Szkoły – Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, uczniowie również zapalili znicze oraz poprosili o opiekę  oraz dar czynienia dobra w codziennym życiu. Następnie drugoklasiści zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Podczas spotkania dzieci obejrzały obrazy malarstwa batalistycznego oraz pogłębiły swoją wiedzę na temat naszej ojczyzny – Polski. Uczniowie dowiedzieli się, jak na przestrzeni lat zmieniał się galowy mundur żołnierski, czym różnił się strój letni od stroju zimowego, w jaki sposób noszono i co oznaczały ordery wojskowe. Dzieci miały również okazję do potrzymania broni wojskowej, przymierzenia hełmnów oraz dokonania drobnych upominków. Ta żywa lekcja historii na pewno długo pozostanie w pamięci naszych „małych Polaków”.