I Wojewódzka Koferencja Samorządów Uczniowskich w Białymstoku
Wpisany przez Katarzyna Chrościcka opiekun Samorządu Uczniowskiego.   

27.09.2019r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego działającego w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym: Karolina Kusznierczuk, Dominika Sołtan i Marcin Domaszuk wraz z opiekunem SU Katarzyną Chrościcką, uczestniczyli w I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli samorządów uczniowskich z województwa podlaskiego. Zebrani wysłuchali przemówień i prelekcji gości honorowych:

- Jarosława Średnickiego – Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- dr Tomasza Madrasa – szefa Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej,

- Barbary Pietruszko – Podlaskiego Kuratora Oświaty,

- Piotra Wasilewskiego – przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej,

- Bartosza Szulca z Ogólnopolskiej Federacji Młodych,

- Karoliny Frąckiewicz ze Stowarzyszenia ANAWOJ,

- Filipa Sokołowskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Michała Borkowskiego z Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy,
- Przemysława Wnorowskiego reprezentującego Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego.

Obejrzeliśmy prezentację Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN, w tym „Raport o Samorządach Uczniowskich”. Następnie podczas pracy w grupach uczniowie i opiekunowie wymieniali swoje spostrzeżenia i analizowali stan obecnego funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce. Po przerwie kawowej przybył gość specjalny, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, który w krótkim przemówieniu podkreślił rolę funkcjonujących w szkołach samorządów uczniowskich. Stwierdził, że osoby w nich działające są późnej aktywne także w życiu dorosłym.  Następnie zrobiliśmy wspólne zdjęcie i przystąpiliśmy do dalszej pracy w grupach w celu tworzenia rekomendacji w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce. Było to spotkanie ważne i motywujące do dalszego działania.