19.10.2016 Wyjazd do Białegostoku
Wpisany przez Anna Wysocka-Borys   

Uczniowie klas II sp podczas wyjazdu do Białegostoku zapalili znicz, odmówili modlitwę oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Patrona Szkoły – Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.