14.06.2012 Wyjazd do Warszawy
Wpisany przez Małgorzatę Jabłońską   

W dniu 14 czerwca 2012 roku uczniowie klas VI wraz z wychowawcami : p. Moniką Dłużewską, p. Mariuszem Silwonem i p. Małgorzatą Jabłońską podczas wycieczki do Warszawy odwiedzili kościół pw. świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Po wspólnej modlitwie , uczniowie zapalili znicz przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki. ( M. Jabłońska)