19.10.2006 Uroczysty apel
Wpisany przez Administrator   

Do tradycji szkoły wszedł coroczny wyjazd pocztu sztandarowego i reprezentacji uczniów do Warszawy na uroczystości związane z obchodami kolejnych rocznic śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki. Atmosfera panująca na Żoliborzu przypomina tę jaka panowała w czasie Mszy Świętych za Ojczyznę odprawianych przez Księdza Jerzego.

Wyjazd delegacji Gminy i szkoły do parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie na uroczystości związane z 22 rocznicą śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki.

W szkole 22 rocznicę śmierci patrona uczczono 22 października. Zorganizowano uroczysty apel poświęcony Księdzu Jerzemu Popiełuszce.