14.10.2006 14 października był najważniejszym dniem w dotychczasowej historii szkoły.
Wpisany przez Administrator   

Dzień 14 X 2006 r. w historii szkoły w Juchnowcu był dniem wyjątkowym. Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym otrzymał imię wielkiego Polaka i Męczennika, Syna Ziemi Podlaskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki oraz świętował XXV-lecie szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, obecnego Metropolity Białostockiego, Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Postać Patrona szkoły i Jego przesłanie przybliżył Ks. Prałat Zygmunt Malacki, proboszcz warszawskiej parafii pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Sztandar szkoły z wizerunkiem Księdza Jerzego poświęcił Ksiądz Arcybiskup. Eucharystię uświetniły poczty NSZZ Solidarność, szkół noszących imię Ks. Jerzego Popiełuszki, Ochotniczych Straży Pożarnych, sportowców juchnowieckich oraz orkiestra z Liceum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli i miejscowa schola „Lumen”.

Po Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich zgromadzonych do budynku Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. Tutaj Mama Księdza Jerzego, Pani Marianna Popiełuszko, odsłoniła tablicę poświęconą Patronowi szkoły, którą poświęcił Ks. Abp. Edward Ozorowski. Po odczytaniu uchwały Rady Gminy o nadaniu szkole imienia, nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru i ślubowanie.

Zebrani licznie goście obejrzeli wzruszający spektakl poświęcony Ks. Jerzemu Popiełuszce pt. „Z tej śmierci życie tryska”, poznali krótką historię szkoły w Juchnowcu oraz obejrzeli występ dziecięcego zespołu ludowego „Jarzębinki”.

Po uroczystości można było obejrzeć wystawę IPN poświęconą Ks. Jerzemu Popiełuszce i powstającą Izbę Patrona ubogaconą eksponatami wypożyczonymi z Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu.

Program Uroczystości:    
- 10.00 – uroczysta Msza św. w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym z poświęceniem sztandaru
- 11.15 – przemarsz pocztów sztandarowych do Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym
- 11.45 – odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
- 12.00 – uroczyste nadanie imienia, spektakl poetycki poświęcony Patronowi pt. „Z tej śmierci życie tryska” i obchody 25-lecia szkoły
- 13.30 – spotkanie w stołówce szkolnej

Honorowy patronat nad uroczystością objęli:
- Jego Ekscelencja Ks. Abp Metropolita Białostocki Edward
- Wojewoda Podlaski Pan Jan Dobrzyński

W Naszej Uroczystości uczestniczyli:
- Matka Ks. Jerzego, Pani Marianna Popiełuszko
- Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski
- Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński
- Starosta Powiatu Wiesław Pusz
- Kapłani z parafii pw. Świętego Stanisława Kostki z Żoliborza: Ks. Prałat Zygmunt Malacki, Ks. Czesław Banaszkiewicz
- Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ks. Józef Grygorowicz
- Ks. dr Henryk Ciereszko
- Ks. Andrzej Rogoziński, kapelan „Solidarności”
- Wójtowie: Czesław Jakubowicz, Jan Gradkowski, Zygmunt Korol
- Proboszczowie parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu: Ks. Dziekan Andrzej Kondzior, Ks. Kanonik Kazimierz Fiedorowicz, Ks. Kanonik Stanisław Szczepura
- Kapłani związani z parafią Świętej Trójcy w Juchnowcu
- Kapłani z dekanatu Białystok – Nowe Miasto
- Wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty Wiesława Ćwiklińska
- Dyrektorzy szkół z Gminy Juchnowiec Kościelny oraz rejonu wizytacyjnego
- Dyrektorzy i delegacje szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki z Suchowoli, Chodnowa, Chełma
- Radni i sołtysi Gminy Juchnowiec Kościelny
- Byli i aktualni dyrektorzy i nauczyciele szkoły w Juchnowcu, uczniowie, rodzice i absolwenci.

Poczty sztandarowe:
- Szkół noszących imię Ks. Jerzego Popiełuszki
- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie
- Ochotniczych Straży Pożarnych i Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Juchnowiec Kościelny
- Poczty NSZZ Solidarność

Najważniejszym punktem uroczystości było przejęcie przez przedstawicieli szkoły sztandaru szkoły. Przed ślubowaniem na sztandar odbyło się wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Dokonali tego:
-Dyrektor szkoły Barbara Klimaszewska
-Matka Księdza Jerzego Marianna Popiełuszko
-Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Czesław Jakubowicz
-Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Ksiądz Dziekan Andrzej Kondzior
-Przewodnicząca Rady Rodziców Agata Dańko
-Wicedyrektor Renata Pieńkowska

Uroczystość była piękna i podniosła. Szkoła otrzymała szereg pochwał i podziękowań za jej organizację. Goście czynili to między innymi dokonując wpisów w Księdze Patrona. Oto niektóre:

„Na pamiątkę za pracę nauczycielom i uczniom w dniu 14.X.2006r. serdeczne Bóg zapłać.”
M. Popiełuszko

„Nauczycielom, pracownikom i dzieciom łask Bożych życzy ks. bp E. Ozorowski”

„Niech Ks. Jerzy Popiełuszko czuwa nad wspaniałymi dziećmi i nauczycielami ze Szkoły Juchnowieckiej. „Służyć Chrystusowi – znaczy królować.””
Ks. kan. Kazimierz Fiedorowicz

„Na piasku ruchomych chwil trzeba budować gmach wieczności” T. Brzozowski

„Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym na pamiątkę nadania Szkole imienia Księdza Jerzego Popiełuszki z życzeniami chlubnego noszenia imienia wielkiego Polaka, kreatywności, płomiennego zapału, aspiracji oraz ogromu radości z codziennych drobnych sukcesów.”
Dyrektor Halina Cygan oraz Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

„Z wyrazami więzi i uznania dla Zespołu Szkół w Juchnowcu w dniu nadania imienia Ks. Jerzego Popiełuszki od reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 10 w Chełmie Lubelskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki.”
Ks. Józef Piłat
Bożena Korgol
Piotr Sadowski
Samanta Czaus
Magdalena Rozwód
Paulina Woźniak
Magdalena Surowiecka

„Z głębokim wzruszeniem odebrałem część artystyczną poświęconą patronowi Ks. Jerzemu Popiełuszce, patron ten jest godny Waszej szkoły, praca nauczycieli, dyrekcji przynosi owoce. Niech owoce te nigdy nie opadną.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie Mirosław Adam Guzewicz”

„Jestem pełna podziwu i gratuluję trafnego wyboru patrona szkoły. Uroczystość niezwykła, wzruszająca i godna pochwał. Jeszcze raz gratuluję.”
Dyrektor Przedszkola w Kleosinie Elżbieta Charkiewicz

Po uroczystościach otrzymaliśmy serdeczny list od Księdza Zygmunta Malackiego proboszcza Parafii Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu:

„Szanowna Pani Dyrektor
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej za zaproszenie na uroczystość nadania szkole im. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Pragnę złożyć Pani Gratulację za to, w jaki sposób została przygotowana cała uroczystość . Zaprezentowany program artystyczny poruszył mnie do głębi. Przemyślana całość, świetnie przygotowani uczniowie. Urzeczony byłem kunsztem słowa i gestu młodych aktorów. Gratuluję, bo cały zespół nauczycieli to znakomici profesjonaliści i świetni wychowawcy.
Dziś wiele się mówi o szkolnej mizerii, nierozwiązanych trudnościach wychowawczych i dydaktycznych, słabym przygotowaniu młodych ludzi do dorosłego życia. To, co u Państwa zobaczyłem, przeczy tym tezom. Są szkoły, które świetnie spełniają swoją społeczną misję dzięki ofiarności Nauczycieli.
Proszę o przekazanie moich gratulacji Nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość.
Wierzę, że Uczniowie ze szkoły w Juchnowcu będą poznawać życie i posługę Księdza Jerzego i wzorem Wielkiego Syna Ziemi Białostockiej służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie."

Równie miły był list jednego z absolwentów szkoły:

„Droga Pani Dyrektor,
Całym sercem dziękuję za zaproszenie na uroczystości nadania imienia Księdza Jerzego Popiełuszki – Zespołowi Szkół w Juchnowcu Górnym.
Obowiązki parafialne nie pozwalają mi na udział w tych tak bardzo radosnych i wielkich uroczystościach dla całego Juchnowca.
Zapewniam jednak o mojej pamięci i modlitwie nie tylko w tym dniu, ale na wszystkie dni w nowym roku szkolnym.
Pozdrawiam całą dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Juchnowcu.
Z modlitwą i pamięcią
Ks. Grzegorz Maliszewski
Parrocchia San Michele Arcangelo Sementina Szwajcaria”

Mieliśmy szczęście uczestniczyć w tych wydarzeniach i rozpocząć nową kartę w historii szkoły.