Kalendarium 2004/2005
Wpisany przez Administrator   

Wszystko zaczęło się we wrześniu 2004 roku… Wtedy zapadła decyzja, że nasza szkoła będzie miała patrona. Rozpoczęły się więc działania, których celem był wybór tej jednej ważnej postaci. Uczniowie, rodzice i nauczyciele chcieli, aby był to ktoś wyjątkowy, ktoś, kogo można stawiać za wzór do naśladowania. Każdy mógł przedstawić swojego kandydata na patrona szkoły. Propozycji było wiele. Najczęściej proponowano: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Janusza Korczaka, Św. Stanisława Kostkę, Adama Mickiewicza, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Józefa Piłsudskiego, Ks. Jerzego Popiełuszkę, Henryka Sienkiewicza i Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dzień Wiosny w 2005 roku poświęcony był tym postaciom. Każda klasa przedstawiła w formie krótkiej scenki wylosowanego kilka dni wcześniej bohatera.
Kolejnym etapem wyboru patrona były obrady komisji w składzie: Dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W wyniku tajnego głosowania zdecydowano, że patronem Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym zostanie Ks. Jerzy Popiełuszko.