Scenariusze zajęć
Wpisany przez Administrator   


1. 30 listopada 2010 roku podczas zajęć świetlicowych klasy II szkoły podstawowej wykonały plakaty na temat „Od małego Alka do Jerzego Męczennika” przedstawiające życie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Powstałe prace zostały wyeksponowane w świetlicy , gdzie każdy podczas pobytu może przypomnieć sobie o życiu i działalności Patrona Szkoły. (Katarzyna Popławska)

 

2. Dnia 28 marca 2011 roku w klasie VI b przeprowadzona została godzina wychowawcza poświęcona Księdzu Jerzemu Popiełuszce. Na początku zajęć uczennica Aleksandra Jaroszuk przedstawiła krótką prezentację multimedialną przypominającą najważniejsze fakty z życia i działalności Księdza Jerzego. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było uzupełnienie krzyżówek. Krzyżówki opracowała pani Agnieszka Kosińska, a hasła do niej były ściśle związane z naszym patronem. Jako pomoc można było wykorzystać albumy o Księdzu Jerzym. Oprócz wpisania haseł uczniowie również musieli rozwiązać hasło główne i odnieść je do życia Ks. Popiełuszki oraz do własnego. Na zakończenie zajęć uczniowie wysłuchali fragmentu kazania "Prawda jest najważniejsza". (A.Kosińska)

3. Ksiądz Jerzy Popiełuszko-nasz patron. (Scenariusz godziny wychowawczej w klasie II gimnazjum)


4. W dniu 4 kwietnia 2011 r. w klasie III A gimnazjum odbyła się godzina wychowawcza na temat "Ks. Jerzy Popiełuszko jako wzór do postępowania". Uczniowie klasy wyszukiwali informacje, określone zagadnieniem z życia Patrona (dzieciństwo, okres dorastania, szkoły, kapłaństwo, nauki, męczeństwo, kazania i homilie, śmierć), następnie zamieszczali je w swoich prezentacjach wraz ze zdjęciami Patrona i miejsc z nim związanych. Po zakończeniu tworzenia prezentacji przedstawiali je klasie na godzinie wychowawczej. Prezentacje zostały zapisane na komputerach szkolnych. (Agnieszka Mudrewicz )

5. Scenariusz zajęć dydaktycznych z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok (Anna Wysocka – Borys, Anna Truskolawska).

6. Białystok dawniej i dziś (Anna Wysocka – Borys, Anna Truskolawska)