SZKOLENIE PT. "JAK PRACOWAĆ Z ZESZYTEM OK?"
Wpisany przez Małgorzata Wiska-Koszykowska   
Szkolenie dla rady pedagogicznej odbyło się 30 sierpnia 2019 roku. Naszym gościem była pani Katarzyna Polak - mentor oceniania kształtującego. Poznaliśmy kluczowe elementy zeszytu OK takie jak cele, kryteria sukcesu, samoocena pracy, ocena koleżeńska, refleksja oraz informacja zwrotna. Głównym celem oceniania kształtującego jest przejęcie przez uczniów odpowiedzialności za swoją naukę, którą ma ułatwiać zeszyt OK. Taki zeszyt ma zwykle format A4 ponieważ jest w nim dużo miejsca na samodzielne i kreatywne notatki uczniów.
To szkolenie było dla nas inspiracją i z pewnością zastosujemy elementy oceniania kształtującego w naszej codziennej pracy z uczniami.