[ skocz na koniec ]

PROJEKT "ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE"

"Rozwój przez kompetencje" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjów z województwa: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Projekt jest realizowany w okresie od października 2009 r. do sierpnia 2012 r.
W naszej szkole działają dwa Szkolne Zespoły Kompetencyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, które realizują zadania edukacyjne w oparciu o metodę projektową prowadzenia zajęć, przy szerokim wykorzystaniu e-learningowych materiałów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez opiekunów szkolnych: panią mgr Katarzynę Chrościcką i panią mgr Bogumiłę Fidziukiewicz w wymiarze 10 godzin w miesiącu, w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.

Tematem zajęć w I semestrze była budowa cząsteczkowa materii. Uczniowie wykonywali szereg doświadczeń, budowali modele atomów, obserwowali preparaty przy użyciu mikroskopu. Wszystkie te działania miały na celu potwierdzenie postawionej wcześniej tezy.
05.05.2010 – Każda z grup obejrzała prezentację dotyczącą m.in. celów projektu. Dowiedzieliśmy się także, kto jest patronem i realizatorem projektu. W dalszej części zajęć wszyscy na kartkach rysowaliśmy to, co najbardziej lubimy – później swoją wizytówkę prezentowaliśmy innym.
08.05.2010 - Z zaciekawieniem przystąpiliśmy do rozwiązywania testu kompetencyjnego, który miał sprawdzić naszą wiedzę.

28.05.2010 - Wykład pokazowy „Najciekawsze rośliny Polski”.
Pani Urszula Baranowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprezentowała nam wykład o roślinach Polski. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych wiadomości o wielu gatunkach roślin, których jeszcze nie znaliśmy. Uczyliśmy się jak oznaczać roślinę. Do tego wykorzystywaliśmy atlasy roślin przyrodniczych.
2.06.2010 - Rozpoczęliśmy tworzenie prezentacji ogólnej dotyczącej pracy z naszych zajęć z projektu ,,Rozwój przez kompetencje’’. Na kolejnych spotkaniach kontynuowaliśmy pracę dotyczącą naszej prezentacji.

18.06.2010 – Wykład pokazowy „Burze, wulkany, doświadczenia chemiczne”
Ciekawe informacje na temat różnych zjawisk przyrodniczych zachodzących na naszej planecie przekazał nam pan Adam Cudowski. Nie ukrywamy, że najbardziej zaciekawiły i zaintrygowały nas doświadczenia obrazujące powstawanie burzy i wybuchów wulkanu.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011, rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”.
W II semestrze zajęć projektowych grupy wybrały tematy: „Na tropach symetrii” oraz „Moja droga do szkoły”. Zajęcia odbywają się systematycznie w każdy czwartek i w miarę potrzeb w wybrane soboty.

21.09.2010 – Wykład pokazowy.
Odwiedziła nas pani Małgorzata Schoeder z Instytutu Matematyki w Białymstoku. Wykład był interesujący, wiele rzeczy było dla nas przypomnieniem wiadomości z klasy pierwszej gimnazjum. Najbardziej zaciekawiły nas : Wieża Hanoi, Parszywa dwunastka , Słoneczko.


30.09.2010 – Zajęcia poświęcone były figurom osiowosymetrycznym. W pierwszej części zajęć omówiliśmy ten temat, wspólnie szukaliśmy osi symetrii różnych figur. W drugiej części rysowaliśmy figury osiowosymetryczne oraz tworzyliśmy poprzez wycinanie różne figury, ale takie, by miały przynajmniej jedną oś symetrii. Zajęcia wymagały uruchomienia naszej wyobraźni, nie tylko odtwórczego zaprezentowania naszych wiadomości i umiejętności na temat figur osiowosymetrycznych.

04.10.2010 – Wykład pokazowy
Wykład z fizyki pani Aneta Polewko-Klim pod tytułem „A teraz Twój ruch” to próba odpowiedzi na wiele interesujących pytań m.in.: jak powstają pioruny, dlaczego świetlówka świeci, a banki są kolorowe? Podczas zajęć rozwiązywaliśmy ciekawe zagadki fizyki, pracowaliśmy nad video pomiarami, rozmawialiśmy o optyce. Przeprowadzaliśmy wspólnie wiele interesujących doświadczeń min.: badaliśmy częstotliwość bicia serca u człowieka siedzącego i po wysiłku fizycznym, sprawdzaliśmy prędkość i przyspieszenie toczącej się po równi pochyłej puszki z napojem. Były to bardzo ciekawe zajęcia.

07.10.2010 – Tematem zajęć było zebranie informacji na temat "Pomiaru długości dawniej i dziś z uwzględnieniem przyrządów i jednostek". Najpierw odbyła się "burza mózgów", wypisywaliśmy wszystkie skojarzenia, które przychodziły nam do głowy na ten temat. Każdy mógł podać swój przykład. Następnie podzieliliśmy się na 4 grupy i pracowaliśmy nad plakatami z hasłem "Rozmiary w przyrodzie". Zajęcia upłynęły nam bardzo szybko, a efektem są plakaty.


12.10.2010 – Uniwersytet w Białymstoku - Lider Projektu „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” poinformował o zakończeniu prac zespołu oceniającego projekty opracowane przez poszczególne Szkolne Zespoły Kompetencyjne za I semestr. W wyniku oceny wyróżniono 50 najlepszych projektów spośród 200. Komisja przyznała projektowi zrealizowanemu przez Szkolny Zespół Kompetencyjny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pod kierownictwem mgr Katarzyny Chrościckiej ocenę bardzo dobrą. Uzyskany wynik zakwalifikował Zespół do udziału w Festiwalu naukowym, który odbył się w dniu 23.10.2010 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Podczas festiwalu przekazano na ręce opiekuna i jednego z uczestników Szkolnego Zespołu Kompetencyjnego nagrody 10 członkom Zespołu. Podczas realizacji zadania uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat: „Budowy komórkowej materii”. Tak duże wyróżnienie utwierdziło ich w przekonaniu, że praca i zaangażowanie całej grupy jest niezwykle ważne w osiągnięciu sukcesu.

16.10.2010 – Kolejna pracowita sobota. Naszym głównym zadaniem była praca z mapą. Przypomnieliśmy wiadomości z klasy I gim. na temat podziału map ze względu na treść i skalę. Obejrzeliśmy różne rodzaje map. Obliczaliśmy zadania dotyczące skali. Następnie otrzymaliśmy kompasy i zapoznawaliśmy się z instrukcją obsługi. Otrzymaliśmy też kopie mapy topograficznej gminy Juchnowiec, na której musieliśmy odszukać i zaznaczyć jej granice. Obmyśliliśmy też dalszy plan działania. Wyszliśmy na dwór i na szkolnym boisku spróbowaliśmy narysować fragment planu Juchnowca w bardzo dużej skali. Na koniec ruszyliśmy na wycieczkę, aby ustalić w jakim w jakim czasie pokonujemy drogę do szkoły (oczywiście ze względu na duże odległości nie dotarliśmy do domów wszystkich uczniów).


21.10.2010 – Postanowiliśmy poszukać symetrii w naszej najbliższej okolicy. W tym celu wybraliśmy się na wycieczkę. Szukaliśmy roślin o liściach, w których można odnaleźć jak największe fragmenty symetryczne. Zwracaliśmy uwagę na inne rzeczy i budynki, w których można dostrzec symetrię. Następnie w klasie odbyła się dyskusja na temat symetrii w przyrodzie. Wybraliśmy również liście, gdzie symetrii nie dostrzegliśmy. Zajęcia były ciekawe, na przyrodę patrzyliśmy okiem matematyka

26.10.2010 – Wykład pokazowy.
W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję poznać panią dr Annę Rybak, która przygotowała dla nas bardzo ciekawy wykład dotyczący symetrii na sferze. W trakcie zajęć poznaliśmy różnice w symetrii na płaszczyźnie i na sferze. Wielu odkryć dokonaliśmy sami - ale oczywiście przy wsparciu p. Rybak.


Dnia 15.11.2010 r. przyjechał do nas pan dr Wojciech Jarmoc z Politechniki Białostockiej, który wygłosił wykład z fizyki. Rozmawialiśmy o kinematyce w ujęciu historycznym. Pan zaprezentował też przykładowe zadania dotyczące obliczania prędkości. Dowiedzieliśmy się też dużo na temat prawa powszechnego ciążenia, a na koniec obejrzeliśmy film pt. "Odkrycia naukowe wszechczasów". Zajęcia upłynęły nam w miłej atmosferze.

Dnia 16.12.2010 r. mieliśmy ostatni w tym semestrze wykład w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje” na temat „Moja droga do szkoły” . Prowadził go wykładowca z Uniwersytetu w Białymstoku pan Piotr Mienia. Zajęcia dotyczyły zagadnień fizycznych z działu kinematyki. Powtórzyliśmy najważniejsze pojęcia dotyczące: toru, drogi, prędkości, ruchu jednostajnego prostoliniowego i jednostajnie zmiennego. Wykonywaliśmy też ciekawe doświadczenia przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych.

W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 rozpoczęliśmy III semestr w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”. Grupa pierwsza pracuje nad tematem „Mój drugi dom”, natomiast grupa druga wybrała temat „Las jako naturalne środowisko życia”.


24.02.2011 r.
Na dzisiejszych zajęcia rozpoczęliśmy pracę przy tworzeniu ankiety dotyczącej uczniów naszego gimnazjum „Jacy jesteśmy?”. Zaczęliśmy od tego, że ustaliliśmy trzy bloki tematyczne które mają się znaleźć w naszej ankiecie. Bloki te to:
a)zainteresowania,
b)życie szkolne ucznia,
c)pytania metryczkowe.
Do każdego z tych bloków postawiliśmy pytania, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedz. Każda z trzech wcześniej ustalonych grup podawała propozycje pytań. Końcowe pytanie , które pojawiło się na tablicy było ustalone wspólnie. Po zakończeniu tej pracy przystąpiliśmy do układania pytań do naszej ankiety. Zajęliśmy się pierwszym blokiem. Pracowaliśmy w grupach. Pytania które znajdą się w ankiecie będę wybrane spośród przygotowanych przez grupy - wszyscy muszą je zaakceptować. Pracy mieliśmy sporo, czekamy na efekt końcowy.


10.03.2011 r.
W trakcie dzisiejszych zajęć pracowaliśmy nad ankietą. Uzgodniliśmy preambułę oraz kilka pytań, które na pewno będziemy chcieli zadać naszym koleżankom i kolegom. Praca przebiegała sprawnie, każda z grup przedstawiła swoje propozycje pytań, które znajdą się w ankiecie.21.03.2011 r .
Wykład pokazowy "Badania statystyczne" poprowadziła pani mgr Iwona Skrodzka z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Zapoznała nas z podstawowymi pojęciami statystycznymi, obserwacją statystyczną. Mówiła również o badaniach ankietowych. W drugiej części wykładu mieliśmy za zadanie opracowanie ankiet różnego typu. Przekonaliśmy się, że najprościej i najszybciej opracowuje się ankiety, w których pytania są zamknięte. Zajęcia były ciekawe, prowadzone w sposób dla nas zrozumiały.


W dniach wolnych od nauki tj. 12-14 kwietnia odbyła się wycieczka młodzieży naszej szkoły w Góry Świętokrzyskie. Wśród nich było 11 spośród 14 uczestników zajęć realizujących projekt Rozwój przez kompetencje z grupy Katarzyna Chrościckiej. Podczas wyjazdu realizowaliśmy zagadnienia dotyczące tematyki leśnej, którą realizujemy na zajęciach w III semestrze. Już pierwszego dnia dostrzegliśmy piękne drzewa bukowe, których u nas nie ma, chronioną roślinność np. piękne wiosenne pierwiosnki o żółtej barwie. Następnie udaliśmy się do Jaskini Raj, gdzie już przy wejściu zauważyliśmy wspaniałą florę, pierwsze wiosenne zawilce i przylaszczki. Wieczorem dotarliśmy na nocleg do ośrodka, który mieścił się w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Następnego dnia przed wyruszeniem w drogę uwagę skupiliśmy na drzewach rosnących w pobliżu. Pomiędzy sosnami pojawiały się przepiękne jodły, a w runie urokliwe zawilce. Później udaliśmy się na wspinaczkę na Łysą Górę. Po wejściu na jeden z najwyższych szczytów Świętokrzyskiego Parku Narodowego mieliśmy okazję zobaczyć z bliska największe w Polsce skupisko gołoborzy (piaskowca dewońskiego). W tym miejscu rosły wyłącznie wysokie jodły. Następnie, odbyliśmy zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, gdzie w bardzo ciekawy i nowoczesny sposób pokazane były dzieje Ziemi i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyjazd uważamy niezwykle udany.Dnia 14.05.2011 odbyły się zajęcia terenowe grupy realizującej temat: „Las jako naturalne środowisko życia”. Uczestnicy zajęć przybyli do szkoły o godzinie 8.00, wzięli ze sobą wcześniej przygotowane pomoce: przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, łopatę, wskaźniki do określania pH gleby, mapę topograficzną, kompasy, termometr, lupy, taśmy miernicze, torebki, chusteczki, notesy, ołówki, kredki, lornetkę, aparat. Uczniowie podzielni na dwie drużyny: dziewcząt i chłopców otrzymali zestawy kart pracy, z którymi się zapoznali, następnie wyruszyliśmy w kierunku lasu w pobliskich Ogrodniczkach. Na miejscu uczniowie rozpoczęli wykonywanie przydzielonych im zadań. Mieli za zadanie min. obserwowanie roślin i zwierząt i oznaczanie ich wg klucza, mierzenie temperatury powietrza, nasłonecznienia, wilgotności i kwasowości gleby i prędkości wiatru. Piękna pogoda i duża dawka świeżego powietrza wprawiła młodzież w doskonały nastrój. Podczas wędrówki natknęliśmy się na polanę, na której zrobiliśmy podsumowanie zajęć. Uczniowie wypełnili karty pracy i dokonali ewaluacji zajęć. Wszyscy byli zadowoleni z takiej formy pracy.

19.05.2011 r.
Na naszym dzisiejszym spotkaniu podsumowaliśmy naszą pracę nad ankietą "Jacy jesteśmy?". Każda z grup przedstawiła swoją prezentację dotyczącą uczniów klasy I, II i III naszego gimnazjum. Wnikliwie analizowaliśmy wyniki tej ankiety. Niektóre wnioski płynące z tej ankiety nas zaskoczyły, inne były dla nas bardzo ciekawe.


25 maja odbył się wykład pokazowy w ramach zajęć projektowych Grupy realizującej temat „Las jako naturalne źródło życia”. Zajęcia prowadziła pani dr Urszula Baranowska, z wykształcenia biolog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przedstawiła uczniom ciekawą prezentację dotyczącą lasu, jego warstwowej budowy i rodzajów lasów. Uczniowie dowiedzieli się ciekawostek
o drzewku bożonarodzeniowym, czyli świerku, sosnach, modrzewiach, topolach, brzozach, grabach
i dębach. W drugiej części prezentacji przedstawiła zagadnienia ekologiczne, jednym z nich była sukcesja, czyli naturalne zalesienie miejsc wcześniej niezalesionych. Uczestnicy słuchali z uwagą nowych wiadomości i zadawali pytania. Młodzież dowiedziała się nowych i ciekawych rzeczy
o grzybach.


31 maja odbył się kolejny wykład prowadzony przez panią dr Urszulą Baranowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wykładowca poszerzyła naszą wiedzę uczniów na temat gatunków lasów. Powiedziała m. in. o lesie olsowym, łęgowym, grądowym, dębowym, buczynie czy też borze bagiennym. Uczniowie się także, jak szybko następuje wycinka drzew na świecie, jak bardzo ważne dla nas są lasy i jak możemy włączyć się do akcji zalesiania Polski. Pogłębiła informacje o zwierzętach leśnych. To było nasze ostatnie spotkanie na wykładzie w III semestrze projektu „Rozwój Przez Kompetencje”. Mam nadzieję, że następny semestr będzie równie udany i owocny w wiedzę jak poprzednie.
W I semestrze roku szkolnego 2011/2012 realizujemy IV semestr projektu „Rozwój przez kompetencje” . Grupa pierwsza pracuje nad tematem „Czy wiem co jem”, natomiast grupa druga wybrała temat „Zielone płuca Polski i świata”.


9.09.2011 r.
W trakcie dzisiejszych zajęć przeprowadziliśmy wśród uczniów naszego gimnazjum wcześniej przygotowaną ankietę dotyczącą odżywiania się gimnazjalistów. Przystąpiliśmy do opracowywania tej ankiety z podziałem na poszczególne klasy. Każda z grup opracowywała jeden rocznik gimnazjum. Następnie przeszliśmy do pracowni komputerowej, by opracowane wyniki przedstawić w formie graficznej. Każda z grup przygotowywała swoją prezentację. Wykonywaliśmy również prezentację danych dotyczących całego gimnazjum.15.09.2011 r.
Uczniowie włączyli się, w propagowanie akcji „Sprzątanie świata 2011” i zapragnęli poinformować społeczność szkolną o tym, czym zajmują się w ramach zajęć z RPK w tym semestrze. Powtórzyliśmy informacje o lasach, ich występowaniu i znaczeniu. Przejrzeliśmy opracowane na wcześniejszych zajęciach materiały, wybraliśmy kilka i umieściliśmy na specjalnie przygotowanych tablicach, które umieściliśmy na szkolnym korytarzu. Następnie rozpoczęliśmy pracę nad zagadnieniami dotyczącymi stanu naszej planety. Omówiony został temat : kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego i dziury ozonowej. Każda grupa zapoznawała się z konkretnym zagadnieniem, zrobiła projekt plakatu przystąpiła do pracy. Uczniowie musieli się skupić, żeby z ogromnej ilości wiadomości wybrać ich zdaniem najistotniejsze informacje. Efekty zadowoliły wszystkich.
16.09.2011 r.
Włączyliśmy się czynnie w akcję „Sprzątanie Świata 2011", która w tym roku przebiegała pod hasłem "Lasy to życie - chrońmy je". Postanowiliśmy częściowo powiązać to z zajęciami projektowymi, ponieważ omawiamy na nich problemy ekologiczne, zagrożenia środowiska, mówimy o obszarach jeszcze nieskażonych, o Zielonych Płucach Polski. Wraz z innymi gimnazjalistami i nauczycielami wyjechaliśmy do pobliskiego lasu. Ma miejscu pani od biologii omówiła zagadnienia dotyczące odpowiedzialności ludzi za środowisko naturalne. Następnie grupa RPK przystąpiła do zajęć. Uczniowie otrzymali plany obszaru od Juchnowca do Brończan i musieliśmy zaznaczyć drogę jaką przebyli, zmierzyć ją i obliczyć przebytą odległość na podstawie zamieszczonej na planie skali. Za pomocą kompasów wyznaczali też kierunki świata. Następnie usłyszeli informacje dotyczące porostów, ich znaczenia, występowania i wyglądu. Obejrzeli porosty na plakacie, otrzymali też prostą skalę porostową i karty pracy. Następnie ruszyli na poszukiwanie porostów. Znalezione porosty opisywali i dokumentowali za pomocą zdjęć. Po zakończonych zajęciach uczniowie przystąpili do sprzątania lasu. Pogoda była piękna, las czysty wiec humory dopisywały wszystkim. Podsumowaliśmy akcję, zrobiliśmy wspólne zdjęcie i zmęczeni, ale w doskonałych humorach wróciliśmy do szkoły.

16.09.2011 r.
Na początku zajęć dokonaliśmy podziału zadań dla poszczególnych grup. Jedna z grup drukowała opracowanie ankiet i przygotowała tablicę, która wystawiona na korytarzu naszej szkoły będzie informowała całą społeczność szkolną o wynikach ankiety dotyczącej odżywiania się gimnazjalistów. Przygotowaliśmy również materiały do zbindowania, które zostaną w dokumentach naszej szkoły. Kolejne dwie grupy opracowywały, korzystając z Internetu, materiały dotyczące przewodu pokarmowego człowieka, zapotrzebowanie organizmu na energię w zależności od wieku, płci, itp. oraz piramidy żywieniowej i zasad prawidłowego odżywiania się.29.09.2011 r.
Odbył się wykład pokazowy prowadzony przez panią dr Urszulę Baranowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Temat wykładu był ściśle związany z naszym tematem z IV semestru „Płuca Polski i świata”. Spotkanie dotyczyło gównie procesów oddechowych. Omówiona została budowa komórki roślinnej i zwierzęcej, budowa i funkcje mitochondriom. Pani powiedziała, na co organizm zużywa energię i na czym polega proces oddychania organizmów wielokomórkowych. Dowiedzieliśmy się, jak dużą powierzchnię stanowi ciało jako aparat wymiany gazowej u: dżdżownicy, pierwotniaków, gąbek i jamochłonów, stawonogów i zwierząt wodnych. Usłyszeliśmy o oddychaniu płazów i budowie płuc gadów i ptaków. Następnie przeszliśmy do „Fizjologii oddychania u człowieka” i omówiliśmy budowę, funkcje układu oddechowego i poszczególne etapy oddychania. Obejrzeliśmy bardzo ciekawą prezentację z interesującymi komentarzami wykładowcy. Na koniec odbyły się ćwiczenia praktyczne. Uczniowie mieli możliwość dokonania pomiaru pojemności życiowej płuc za pomocą nowoczesnego sprzętu tj. spirometru. Wyniki pomiaru wykazały, że dziewczęta mają mniejszą pojemność płuc niż chłopcy.

29.11.2011 r. - wykład pokazowy
29 listopada gościliśmy panią Emilię Grzędę, która poprowadziła wykład dotyczący wpływu odżywiania się na nasze zdrowie. Dowiedzieliśmy się jakie czynniki wpływają na zdrowie człowieka, a także omówiliśmy je. Następnie poznaliśmy choroby spowodowane złym odżywianiem, ich przyczyny, objawy i skutki. Do chorób tych należą m.in. miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, niedokrwistość, nowotwór, otyłość. Później każdy samodzielnie rozwiązywał dwa testy. Jeden z nich dotyczył ryzyka zachorowania na zawał serca, a drugi sprawdzał naszą wiedzę o składnikach żywieniowych. Przypomnieliśmy sobie jak się oblicza wskaźnik BMI. W ramach powtórzenia dopasowywaliśmy karteczki z nazwami chorób do ich opisów. Na koniec omówiliśmy, czym są zaburzenia odżywiania tj. anoreksja i bulimia

14.01.2012 r.
Praca nad tematem „Woda cud natury” wymaga od uczniów pracy wielokierunkowej. Wyszukują informacje w Internecie, książkach, atlasach i mapach. Uzupełniają przygotowane mapki poszczególnych kontynentów z zaznaczonymi obszarami wodnymi. Mieliśmy do dyspozycji atlasy i mapy fizyczne. Dzięki takiej pracy powtarzają zagadnienia dotyczące rozmieszczenia rożnych wód na kuli ziemskiej.

W II semestrze roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęliśmy V semestr w ramach projektu „Rozwój przez kompetencje”. Grupa pierwsza pracuje nad tematem „Zmysłami otwieram okna i drzwi na mój świat", grupa druga wybrała temat „Woda cud natury”.


W dniu 20.01.2012 r. odbył się pierwszy w piątym semestrze wykład pokazowy w ramach zajęć projektowych ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE. Przyjechał pan dr Jacek Marcinkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku z wydziału Ekonomii i Zarządzania. Wygłosił wkład na temat ekonomii. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. Na początku omawiane były tematy rynku (definicja, rodzaje, podział na towarowy i usług). Ze względu na swobody dokonywania transakcji poznaliśmy rynek –wolny, reglamentowany, szary, czarny, jak i główne siły rynkowe: popyt i podaż. Omówiona została hierarchia potrzeb-model Masłowa: fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania, samorealizacji. Rozmawialiśmy o wymianie towarowej, rodzajach handlu i dokonywanych transakcji. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wiadomości na temat aukcji: angielska, holenderska, zamknięta i „drugiej ceny”. Zagraliśmy w grę podczas, której bawiliśmy się w kupowanie i licytowanie towarów. Każdy z 4 zespołów chciał wygrać. Wykład był dla nas bardzo ciekawy, zmuszał nas do myślenia. Chętnie włączaliśmy się do dyskusji wymienialiśmy swoje spostrzeżenia.


07.02.2012 r. - wykład pokazowy
7 lutego 2012 r. gościliśmy w naszej szkole panią dr Urszulę Baranowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W części teoretycznej dokładnie zapoznaliśmy się z każdym rodzajem zmysłu: węchu, dotyku, słuchu i równowagi oraz wzroku. Poznaliśmy jak zbudowane jest oko i ucho. Pani opowiadała nam o wadach i chorobach wzroku. Wykonaliśmy doświadczenie, które pomogło nam sprawdzić, czy mamy astygmatyzm. Kolejne doświadczenia sprawdzały, jaki mamy słuch. Wyniki nas zaskoczyły. Jedni z nas słyszeli lepiej, a drudzy słabiej.
W drugiej części rozmawialiśmy na temat układu oddechowego człowieka. Przeprowadziliśmy badanie pojemności naszych płuc. Uświadomiliśmy sobie, co wdychamy wraz z dymem papierosowym m.in. nikotyna, amoniak, farba, kadm, benzyna, ocet, tlenek węgla. Na zakończenie zmierzyliśmy ciśnienie krwi. Zajęcia były ciekawe, uporządkowały i poszerzyły naszą wiedzę dotyczącą zmysłów człowieka

10 lutego 2012 r. gościliśmy panią Emilię Grzędę z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która poprowadziła wykład dotyczący tajemnic jakie kryje w sobie mózg ludzki. Wykonywaliśmy wiele ciekawych doświadczeń. Sprawdziliśmy w praktyce, która półkula u nas działa sprawniej. Przypomnieliśmy tez jakie zmysły posiada człowiek i w jaki sposób możemy je wykorzystywać w życiu codziennym. Chętnie podejmowaliśmy dyskusję i zadawaliśmy pytania na interesujące nas tematy związane z wykładem. Wykonaliśmy też test, dzięki któremu dowiedzieliśmy się czy jesteśmy słuchowcami, wzrokowcami czy kienstetykami Dzięki takiej wiedzy możemy odpowiednio dobierać techniki uczenia i z pewnością osiągać lepsze wyniki w nauce.13.03.2012 r. przyjechał do nas pan Jacek Marcinkiewicz. Wykład dotyczył ekonomii, matematyki i rozwoju samego siebie. Na początku rozwiązaliśmy test na inteligencję. Po tym teście zostaliśmy podzieleni na dwie grupy . Podczas rozwiązywania zadań musieliśmy się wykazać logicznym myśleniem i poprawnym rozumowaniem. Później pan opowiedział nam o wybitnych matematykach pochodzących z Polski. W drugiej części wykładu poznaliśmy rodzaje aukcji oraz zagraliśmy w grę "Lotto". Zajęcie były prowadzone bardzie ciekawie, wiele nauczyliśmy się.
16.03.2012 r.
Na zajęciach projektowych młodzież wykonywała również ciekawe doświadczenia z wodą np. robienie roztworów wodnych, przemiany wód w różnych stanach skupienia. Uczniowie prowadzili obserwacje, opisywali je i wyciągali wnioski. Oglądali też pod mikroskopem wodę z różnych źródeł. Niektóre obserwacje przeraziły uczniów z powodu dużej ilości zanieczyszczeń. Wspólnie układaliśmy też pytania do ankiety na temat oszczędzania wody, którą przeprowadzimy wśród uczniów naszej szkoły.

W dniu 18 maja 2012 r. obie grupy projektowe zakończyły zajęcia w ramach projektu „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”.  Projekt ten realizowany był  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner projektu - COMBIDATA zapewniła dostawę do szkoły nowoczesnego sprzętu dydaktycznego celem wyposażenia utworzonych w ramach projektu zespołów.
Każda z grup zrealizowała 250 godzin zajęć.   W ciągu pięciu semestrów pracowaliśmy nad pięcioma tematami projektowymi. Każda z grup realizowany przez siebie temat projektowy wybierała z Biblioteki Kompetencji  udostępnionej na portalu projektu.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie pogłębili wiadomości z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, przygotowywali się do egzaminu gimnazjalnego, korzystali ze środków multimedialnych.

Ponadto dzięki wspólnej pracy na zajęciach są w stanie lepiej i skuteczniej:

-wyszukiwać i selekcjonować informacje,

-prawidłowo wyciągać wnioski,

-tworzyć  poprawnie prezentacje,

-lepiej ze sobą współpracować.

Uniwersytet w Białymstoku - Lider Projektu „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” poinformował o zakończeniu prac zespołu oceniającego projekty opracowane przez poszczególne Szkolne Zespoły Kompetencyjne za IV i V semestr. W wyniku oceny wyróżniono  dwukrotnie 50 najlepszych projektów spośród 200. Komisja przyznała projektom realizowanym przez Szkolny Zespół Kompetencyjny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym pod kierownictwem mgr Katarzyny Chrościckiej najwyższą punktację za projekt „Płuca Polski i świata” i „Woda cud natury”. Przedstawicielki  grupy miały przyjemność uczestniczyć w Festiwalu naukowym, który odbył się w dniu 23.6.2012 r.  na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Podczas festiwalu  odbyły się dwa wykłady : z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczej mgr Robert Mroczko - „Pies rasowy” i zakresu kompetencji przedsiębiorczości dr Jacek Marcinkiewicz  - „Historia obsesji”. Na zakończenie przekazano na ręce opiekuna i reprezentantów Szkolnego Zespołu Kompetencyjnego nagrody 14 członkom Zespołu. Trzykrotne  zwycięstwo w pięciu semestrach trwania projektu utwierdziło młodzież w przekonaniu, że praca i zaangażowanie każdego z osobna i całej grupy jest bardzo ważne w osiągnięciu sukcesu.

[ skocz na początek ]