Wyjazd uczniów na Politechnikę Białostocką
Wpisany przez Anna Skorulska, Mariola Sagun, Monika Kaliszewska, Justyna Matuszczyk   

W ramach projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów  klas 1 – 3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego” dnia 05.06.2019 r. uczniowie z klas II i III wraz z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Białostockiej. Dzieci mogły utrwalić wiedzę zdobytą w ramach projektu. Uczniowie chętnie oraz z zaangażowaniem brali udział w zajęciach zaproponowanych przez wykładowców Politechniki Białostockiej.