Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
piątek, 07 października 2011 21:31

Materiały powtórzeniowe:

  1. tydzień  pobierz
  2. tydzień  pobierz
  3. tydzień  pobierz
  4. tydzień  pobierz
  5. tydzień  pobierz
  6. tydzień - przerwa na regenerację szarych komórek :)
  7. tydzień  pobierz
  8. tydzień  pobierz
  9. tydzień  pobierz

Materiały zostały opracowane przez nauczycieli historii, uczących w Zespole Szkół im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, panią Alicję Borchert oraz pana Marka Borcherta,  w celu usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy uczniów III klas gimnazjum z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Pomysł zrodził się jako odpowiedź na nową formułę egzaminu gimnazjalnego, która będzie obowiązywała od roku szkolnego 2011/2012. Powtórzenie tego rodzaju ma spełniać jeszcze jedną funkcję ? intencją twórców było udzielenie wsparcia uczniom, przystępującym - z różnych względów - do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych na III etapie edukacyjnym.

Całość została podzielona na kolejne tygodnie, aby zachęcić uczniów do systematycznego utrwalania wiedzy opanowanej na III etapie edukacyjnym.

Autorzy opracowania zamieścili w materiałach liczne tabele, wykresy itp., mając na względzie fakt, iż wielu uczniów zalicza się do grupy wzrokowców. Z tego samego powodu kluczowe wyrazy zostały zapisane pogrubioną czcionką lub innym kolorem.

Tekst, zaznaczony żółtym kolorem, zawiera podstawowe informacje, będące odpowiedzią na treści podstawy programowej. Oznacza to, iż wiadomości, wyeksponowane w taki sposób, stanowią minimum, jakim uczeń musi się wykazać na egzaminie gimnazjalnym.

Alicja  Borchert i Marek Borchert

Poprawiony: czwartek, 22 lutego 2024 19:53
 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto