Podsumowanie „Programu Domowych Detektywów”
Wpisany przez Agata Pućkowska   

Rekomendowany Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia na tropie w roku szkolnym 2018/2019 realizowany był  klasie V b i V c.

Program dotyczył profilaktyki alkoholowej, a jego głównym celem było uchronienie dzieci przed zbyt wczesnym sięganiem po alkohol. Treść zajęć oraz sposób ich realizacji oparty był na aktualnej wiedzy o czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka dotyczących picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

Podczas realizacji programu Domowych Detektywów uczniowie otrzymali cztery zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy z rodzicami. Każdy z zeszytów zawierał jedną historyjkę (komiks) i zadania, które  były rozwiązywane w domu razem
z rodzicami lub innymi dorosłymi domownikami (tzw. domowa drużyna).

Podsumowanie Programu czyli „Wieczór Jasia i Małgosi” odbył się dnia 27 maja 2019 roku. Uczestnikami spotkania byli rodzice z dziećmi.

Podczas wieczoru uczniowie zaprezentowali prace (plakaty i prezentacje multimedialne), dotyczące różnych zagadnień związanych z alkoholem. Rodziny brały udział we wspólnych zabawach i miło spędziły poniedziałkowe popołudnie.

Realizatorzy programu: Anna Łysenko i Agata Pućkowska