Program profilaktyczny „Cukierki”
Wpisany przez Agata Pućkowska   

 

W dniu 22 maja 2019 roku klasy III szkoły podstawowej uczestniczyły w Programie profilaktycznym „CUKIERKI” , realizowanym przez  trenerów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.  Jego celem było między innymi przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny; nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi i nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych.