„Bieg po zdrowie” - Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej
Wpisany przez Anna Łysenko i Iwona Gisztorowicz   

W roku szkolnym 2018/2019 klasa IV b i IV c uczestniczyła w program profilaktycznym  „Bieg po zdrowie” opracowanym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach min. poprzez przeprowadzanie wywiadów z osobami niepalącymi, liczenie kosztów palenia papierosów, tworzenie komiksów z bohaterami programu i plakatów nt. skutków palenia papierosów.

Realizatorzy programu: Anna Łysenko i Iwona Gisztorowicz