X Konkurs Wiedzy o Rodzinie
Wpisany przez Monika Żochowska, Justyna Zdziech   

Uczennice klasy III gimnazjum - Anna Lubecka, Natalia Mościcka, Patrycja Wysocka – reprezentowały naszą szkołę na X Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rodzinie. Spośród 7 uczestników etapu szkolnego najlepiej napisały test konkursowy poświęcony tegorocznej tematyce konkursu: “Rodzina dawniej i dziś”. Finał konkursu odbył się w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w dniu 7 maja 2019 roku w Białymstoku. W jubileuszowej edycji konkursu nie zabrakło pogłębionej refleksji nad rodziną – jej funkcjami i zadaniami, które spełniała dawniej i spełnia dziś. Przygotowując się do konkursu, pochyliliśmy się nad trudnościami, jakie przeżywa współczesna polska rodzina oraz sposobami ich pokonania. Poprzez zadania konkursowe chcieliśmy młodemu pokoleniu ukazać znaczenie rodziny i jej wartość w życiu każdego człowieka.