Ilustrowany słownik historycznych i mitologiczno-biblijnych związków frazeologicznych
Wpisany przez Alicję Borchert i Marka Borcherta   

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym uczestniczyli w realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Frazeologiczny zawrót głowy”, której autorami są Alicja i Marek Borchertowie. Pomysł na jej opracowanie zrodził się podczas planowania działań o charakterze patriotycznym, mających uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego właśnie powodu autorzy położyli nacisk na historyczne i mitologiczno-biblijne związki frazeologiczne, które w naszym języku zakorzeniły się już dawno, a ich znajomość wśród młodzieży nadal jest niewystarczająca. Przygotowane przez uczniów prace wyeksponowano na szkolnym korytarzu, aby przyciągały uwagę jak najszerszego grona odbiorców. Okazało się, iż barwne ilustracje wzbudziły ogromne zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, ale również ich rodziców oraz gości odwiedzających naszą szkołę. Każda z prac została opatrzona informacjami o współczesnym znaczeniu związków wyrazowych i ich etymologii, a także przykładami użycia tych frazeologizmów w zdaniu. Wkrótce powstanie z nich jeden słownik, z którego będzie można korzystać na lekcjach języka polskiego, historii oraz na kołach zainteresowań przez wiele kolejnych lat.