Wizyta kl. VII w Muzeum Wojska Białystok
Wpisany przez Katarzyna Mosiej, Sylwia Naliwko   

„Sfinansowano ze środków Fundacji PZU”

5 kwietnia uczniowie klas VII - członkowie Ludowego Uczniowskiego Klubu „Amator” - odwiedzili Muzeum Wojska w Białymstoku. W muzeum siódmoklasiści wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Polska moją Ojczyzną”. Z zainteresowaniem słuchali opowieści przewodnika o okolicznościach wyzwalania Białegostoku w 1919 r. po umownym zakończeniu II wojny światowej. Chłopcy mieli możliwość przymierzenia elementów autentycznego munduru żołnierskiego z r. 1919.

Młodzież z dużym zaangażowaniem pracowała też w trakcie warsztatów pt. „Polska to dla mnie ... Ojczyzna to dla mnie ... Mała ojczyzna to dla mnie...” w Muzeum Wojska Białystok. Uczniowie za pomocą wycinków z aktualnych gazet próbowali zdefiniować indywidualnie swoje osobiste rozumienie pojęcia Ojczyzna. Efektem pracy w grupie są ciekawe kolaże, które zabrane zostały do siedziby klubu.

Wycieczka do Muzeum Wojska Białystok odbyła się w ramach projektu „Drogi do Niepodległej Polski” finansowanego ze środków Fundacji PZU. Projekt jest adresowany do uczniów klas VII.