Wizyta kl. VII w Muzeum Historycznym i Muzeum Wojska Białystok
Wpisany przez Katarzyna Mosiej, Sylwia Naliwko   

„Sfinansowano ze środków Fundacji PZU”

13 marca uczniowie klas VII - członkowie Ludowego Uczniowskiego Klubu „Amator” - odwiedzili dwa muzea w Białymstoku. W Muzeum Historycznym siódmoklasiści mieli okazję wziąć udział w lekcji muzealnej pt. „Dwie okupacje”. Z zainteresowaniem słuchali wykładu ilustrowanego archiwalnymi zdjęciami, które obrazowały losy i dzieje białostoczan w okresie II wojny światowej.

Młodzież z dużym zaangażowaniem pracowała też w trakcie warsztatów pt. „Polska międzywojenna” w Muzeum Wojska Białystok. Uczniowie m.in. opisywali wizerunki zasłużonych Polaków w walce o Niepodległość.

Po powrocie do szkoły siódmoklasiści mieli za zadanie napisać rozprawkę na temat: „Dlaczego warto odwiedzać muzea?”. Redagując wypracowanie, sformułowali wiele ciekawych argumentów przemawiających za korzyściami odwiedzania muzeów.

Wycieczka do Muzeum Wojska Białystok i Muzeum Historycznego Białymstoku odbyła się w ramach projektu „Drogi do Niepodległej Polski” finansowanego ze środków Fundacji PZU. Projekt jest adresowany do uczniów klas VII.