Pod okiem trenera - lektura na deskach szkolnego teatru
Wpisany przez Monika Żochowska, uczniowie klasy 5c oraz 5d szkoły podstawowej   

14 marca 2019 roku uczniowie klasy 5c oraz 5d wspólnie z panią Moniką Żochowską dokonali podsumowania innowacji pod hasłem „Pod okiem trenera - lektura na deskach szkolnego teatru”. Zakładała ona realizację w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe projektu edukacyjnego, którego celem było opracowanie przez uczniów podczas pracy w grupach samodzielnego spektaklu teatralnego w oparciu o jedno wybrane przez nich opowiadanie ujęte w podstawie programowej jako lektura (René Goscinny, Jean-Jacques Sempé “Mikołajek” (wybór opowiadań)). Po przeczytaniu wszystkich 19 opowiadań uczniowie zdecydowali, z kim chcą pracować w grupie, które opowiadanie pokażą na deskach szkolnego teatru, następnie przekształcili tekst opowiadania na scenariusz teatralny. Dziewczęta i chłopcy weszli w role twórców teatralnych (reżysera, aktorów, charakteryzatora, scenografa, kostiumologa, operatora muzyki i światła).

Tak ukształtowany program wyzwolił w uczniach potencjał twórczy, kreatywność,  samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność zarządzania czasem, zasobami (mocne strony, pomysły, zasoby materialne), pracy zespołowej, komunikacji w grupie, prezentacji publicznej, przełamywania oporu przed występami przed publicznością. Innowacja pozwoliła odkrywać różnorodne uzdolnienia, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Rozwinęła również umiejętności związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a także kształtowała umiejętności polonistyczne związane z odbiorem tekstów kultury oraz redagowaniem własnych wypowiedzi.

Zapisy z ankiet ewaluacyjnych świadczą o tym, że taka forma zajęć spodobała się klasom i przyniosła wymierne korzyści. Potwierdzają to fragmenty wypowiedzi wybranych uczniów:

“Nauczyłam się pracy w grupie oraz tego, jak napisać scenariusz.” (Karolina)

“Podczas pracy zespołowej dowiedziałam się, że mam fajne pomysły i jestem kreatywna.” (Wiktoria)

“Nauczyłam się większej współpracy i komunikacji w grupie.” (Maria)

“Każdy z nas lepiej się poznał. Podczas wspólnej pracy dowiedzieliśmy się, że wszystko jest możliwe!!!” (Amelia)

“Dowiedziałam się, że fajnie jest pracować w grupie.” (Marta)

“Podczas pracy zespołowej dowiedziałam się, że każdy ma swoje mocne strony.” (Julia)

“Nauczyłem się odwagi. Dowiedziałem się, że jestem silny.” (Mateusz)

“Nauczyłem się, że praca zespołowa to nie tylko przyjemność, ale wymaga też dużego zaangażowania.” (Sebastian)

“Nauczyliśmy się tego, w jaki sposób zgodnie pracować. Dowiedzieliśmy się, co nam najlepiej wychodzi i jakie obowiązki można przydzielić innym.” (Artur)

“Dowiedzieliśmy się, że trzeba sobie pomagać podczas pracy.” (Dominik)

“Fajnie jest być aktorem.” (Dominika)

“Podczas pracy zespołowej dowiedziałam się, że nie wolno wszystkiego robić na ostatnią chwilę.” (Monika)

“Największego zaangażowania wymagało od grupy nauczenie się tekstu na pamięć.” (Weronika)

“Najtrudniejsze było to, kto po kim mówi.” (Natalia)

“Aktorstwo nie jest takie łatwe.” (Jakub)

“Podczas pracy zespołowej trzeba podejmować trudne decyzje.” (Oliwier)

“W czasie pracy nad spektaklem nauczyłam się tego, żeby nie bać się występu przed klasą.” (Anna)

“Zobaczyłam, jak ciężko zgrać się z grupą. Rozmowa całej grupy ułatwiła współpracę nad projektem.” (Julia)

“Dowiedziałem się, jaki jestem pracowity.” (Gerard)