Projekt "Szkiełko i oko"
Wpisany przez Katarzyna Chrościcka   
środa, 07 listopada 2018 08:32

W ramach Konkursu ?EKO- Klasa? - zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym otrzymał dofinansowanie na doposażenie pracowni edukacyjnej na potrzeby dydaktyki nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych.
Celem konkursu jest podniesienie  jakości nauczania z zakresu edukacji ekologicznej.
W ramach Konkursu ?EKO-klasa? w roku szkolny 2018/2019 prowadzone jest przez panią mgr Katarzynę Chrościcką, w formie zajęć pozalekcyjnych, koło przyrodnicze ?Szkiełko i oko? dla uczniów klas piątych.


5.06.2019r. odbyły się ostatnie zajęcia koła przyrodniczego ?Szkiełko i oko?. Tematem przewodnim były zagadnienia ekologiczne ?Moje śmieci ? czyli coś z niczego ? recykling?. Uczniowie starali się wyjaśnić: co to są śmieci i co to jest recykling? Wysłuchali przedstawionych przez nauczyciela ciekawostek na temat odpadów i zagrożeń jakie one powodują. Następnie przystąpili do pracy w grupach. Zadanie pierwsze polegało na rozpoznaniu kolorów pojemników na śmieci i przyporządkowaniu do nich odpowiednich odpadów (wypisanych na kartkach). Mimo współpracy i szczerych chęci nie wszyscy dobrze wykonali zadanie. Kolejnym krokiem było wspólne przyporządkowanie poszczególnych odpadów do pojemników.  Zadanie drugie wymagało spostrzegawczości. Uczniowie bezbłędnie wyszukiwali na obrazku rozrzuconych śmieci. Bezbłędnie rozwiązali też ekologiczne rebusy.  Spośród przedstawionych im przedmiotów potrafili wyszukać te, które stanowią zagrożenie dla środowiska i w ciekawie omówili zagrożenia, jakie mogą one powodować.  W sposób graficzny przedstawili też propozycje recyklingu niektórych odpadów często występujących w gospodarstwach domowych.

Jako podsumowanie całorocznych zajęć koła przyrodniczego przedstawiłam relację zamieszczoną na stronie szkoły. Uczniowie z radością obejrzeli zamieszczone zdjęcia i przypomnieli wspólnie spędzone chwile. Następnie wszyscy wypełnili anonimowe ankiety ewaluacyjne. Podziękowałam wszystkim uczniom za wspólną pracę, naukę i miło spędzony czas. Każdy otrzymał upominek w postaci książeczki o parkach narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego, zakładkę do książki i ekologiczną wklejkę. Na zakończenie uczniowie mogli skorzystać ze wszystkich otrzymanych w ramach dotacji pomocy dydaktycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się układanki ? przesuwanki.

?Dzisiejszym zajęciom towarzyszyła bardzo przyjemna atmosfera. Myślę, że dobrze zakończyliśmy oraz podsumowaliśmy cały rok? ? Agnieszka

?Na zajęciach rozmawialiśmy i rozwiązywaliśmy zadania na temat ekologii. Było bardzo ciekawie.? ? Julia S.

? Zajęcia były super. Podobało mi się rysowanie plakatów i segregowanie śmieci.? ? Gabriela

?Dziś na zajęciach podobało mi się rysowanie ?ekologii?. Będę tęskniła za tymi zajęciami. Ciekawa jestem czy będą w przyszłym roku?? ? Zofia

 

 


 

Podczas zajęć koła przyrodniczego ?Szkiełko i oko?, które odbyły się 8.05.2019r. uczniowie zmierzyli się z zagadnieniami geograficznymi. Piątoklasiści przypomnieli zasady korzystania z atlasów przyrodniczych i geograficznych. Omówiliśmy wspólnie układ atlasu, rodzaje map i ich treść. Uczniowie podzieleni na dwa zespoły odczytywali treść map hipsometrycznych i politycznych Polski
i Europy. Następnie w parach uzupełniali mapy konturowe, nanosili nazwy miast, państw, rzek, mórz
i wysp wskazanych przez nauczyciela. Później każdy z uczestników zajęć otrzymał quiz geograficzny i próbował zamierzyć się z zawartymi tam pytaniami, a w dalszej części zajęć nastąpiły rozgrywki prowadzone w parach. Podczas ostatniej godziny zajęć koła przyrodniczego uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zagrali w grę dydaktyczną - karty geograficzne. Każdy z uczestników musiał wykazać się wiedzą, spostrzegawczością i odpowiednią strategią działania. Zajęcia miały głównie charakter ćwiczeniowy. Dostarczyły też uczestnikom sprej dawki wiedzy z różnych dziedzin geografii. Sprzyjały integracji grupy.

?Zajęcia bardzo mi się podobały, fajne było granie w quiz. Bardzo podobało mi się wyszukiwanie państw na mapie? - Gabriela

?Najbardziej mi się podobało, że uczyliśmy się przez grę karty geograficzne i przez quizy. Warto przychodzić na te zajęcia, ponieważ jest miło i wesoło.?- Wiktoria

?Robiliśmy karty pracy na temat Polski i państw Europy. Bawiliśmy się katami geograficznymi. Zdobywaliśmy punkty.? Angelika

 


 

?Mali ogrodnicy ? poznajemy, sadzimy i pielęgnujemy ozdobne rośliny doniczkowe? to zadanie na zajęcia koła ekologicznego na dwie jednostki lekcyjne w dniu 3.04.2019r. Na początku obejrzeliśmy z uczniami wszystkie nowe kwiaty zakupione do pracowni przyrodniczej.  Następnie dzieci otrzymały zestaw wiadomości o roślinach doniczkowych,
na podstawie których dowiedziały się o wymaganiach i zasadach pielęgnacji poszczególnych roślin. Następnie kolejno podchodziły do wyznaczonego stanowiska i przy pomocy nauczyciela sadziły wybrane przez siebie kwiaty do nowych donic. Po zakończonej pracy odbył się konkurs rozpoznawania roślin. Później wszystkie kwiaty otrzymały stosowne etykiety. Podczas trzeciej lekcji, której temat brzmiał: ?Ziemia ? zielona planeta?,
i w nawiązaniu do poprzedniego tematu, omówiliśmy zagadnienia ekologiczne. Następnie uczniowie w grupach zagrali w grę pt.: ?Atrakcje przyrodnicze Powiatu Białostockiego?, którą otrzymaliśmy od pani Elżbiety Jaroszuk, radnej powiatu białostockiego, w ramach projektu ?Odkryj nasz skarb ? poznaj przyrodę Powiatu Białostockiego?. Dzieci były bardzo zaangażowane we wszystkie zaproponowane działania i wykazywały duże zainteresowanie dzisiejszym tematem zajęć.

?Na zajęciach podobało mi się sadzenie kwiatów i granie w grę o Powiecie Białostockim? ? Julia Ch.

?Zajęcia były ciekawe. Uczyliśmy się o roślinach. Graliśmy w grę?- Maja

?Te zajęcia były najciekawsze, ponieważ przesadzaliśmy piękne kwiaty. Trochę szkoda, że to chyba jedne z ostatnich zajęć?- Agnieszka

 

 


 

?Co w lesie rośnie i żyje, a co w trawie piszczy? Poznajemy grzyby, owady, ptaki i ssaki? to tematyka zajęć koła przyrodniczego, które odbyło się 13 marca 2019r. Na początku zajęć przedstawiłam temat i dałam uczniom możliwość wyboru, w jaki sposób będą pracować. Uczniowie zdecydowali, że będzie to jeden duży zespół, który w poszczególnych etapach podzieli się na dwa mniejsze. Wspólnie przypomnieliśmy, co wiemy na temat flory i fauny Polski. Następnie uczestnicy zajęć przyglądali się kolorowym ilustracjom zawartym w grach edukacyjnych memo: grzyby, owady, ptaki i ssaki, odczytywali ich nazwy, a następnie grali w w/w gry zdobywając punkty za spostrzegawczość i trafność w podejmowanych decyzji. Uczniowie przypomnieli też wiadomości dotyczące warstw lasu i przyporządkowywali poszczególne zwierzęta i rośliny do danego piętra roślinnego. Mieli też możliwość korzystania z multimedialnego atlasu zwierząt wydawnictwa Nowa Era i z książek: ?Ptaki w parku i ogrodzie? oraz ?Zwierzęta chronione w Polsce?. Przygotowałam też uczniom wiele obrazków zwierząt, które mieli pokolorować i umieścić na plakacie, ale warunkiem otrzymania było podanie ich właściwej nazwy. Następnie po zebraniu wszystkich materiałów i wiadomości uczniowie przystąpili do tworzenia plakatu.

?Zajęcia były bardzo ciekawe. Graliśmy w memory i rysowaliśmy ogromne plakaty! Szkoda, że zajęcia są co 2-3 tygodnie. Ale polecam!? ? Agnieszka

?Dziś było fajnie. Kolorowaliśmy, graliśmy w memo i robiliśmy plakat? - Karolina

 

 


 

Dnia 20.02.2019r. odbyły się pierwsze w tym semestrze zajęcia koła przyrodniczego.
Głównym zagadnieniem omawianym były drzewa rosnące w Polsce. Uczniowie na podstawie prezentacji poznali ogólne informacje na temat drzew iglastych i liściastych występujących w naszym kraju. Omówiliśmy wspólnie wygląd drzew, liści, kwiatów i owoców oraz miejsca ich występowania. Następnie uczestnicy koła uzupełniali informacje na podstawie literatury ?Leśny przewodnik turystyczny?, ?Drzewa iglaste i liściaste?, ?Las, rośliny i zwierzęta?, ?Przyroda Polski?. Wyszukiwali ciekawe informacje i dzieli się nimi. Następnie odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce. Uczniowie otrzymali pomoce dydaktyczne min. ?Zgadnij,
z jakiego drzewa??, dzięki którym utrwalali wcześniej zdobyte wiadomości. Dzieci zagrały też w grę dydaktyczną ?Przyroda- drzewa?, podczas której musiały wykazać się dużą spostrzegawczością.
Na zakończenie uczniowie pracując w grupach wykonali plakaty przedstawiające drzewa Polski.

?Na tych zajęciach bawiliśmy się i rysowaliśmy drzewa. Podobało się, że mogliśmy się uczyć o drzewach.? - Angelika

?Podobało mi się robienie plakatu, gra w memory oraz rozwiazywanie zagadek. Mam nadzieję, że takich fajnych zajęć będzie więcej. Na pewno będę uczęszczać na takie zajęcia.? ?Amelia

?Dziś przypomniałam sobie wiadomości o drzewach. Podobało mi się granie w memory i rysowanie plakatu. Cieszę się, że miło spędziłam czas na zajęciach.?- Julia

 


 

Dnia 11.01.2019r. realizowaliśmy temat ?Skały ? czy wszystkie są twarde?? i ?Tworzymy wybuch wulkanu?.  Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrzenia prezentacji dotyczącej budowy Ziemi. Omówiłam
z uczniami podział skał. Wspólnie oglądaliśmy okazy zgromadzone w pracowni przyrodniczej
( porównywaliśmy budowę np. lessu i piasku, granitu i wapienia). Następnie uczniowie otrzymali szkolne zestawy skał i minerałów, które z ogromnym zaciekawieniem oglądali. Omówiliśmy też budowę wulkanu. Wspólnymi siłami dzieci wykonały eksperyment z zastosowaniem sody i octu. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z otrzymanego efektu.

?Na zajęciach uczyliśmy się o skałach i wulkanach. Najbardziej podobał mi się Fluor, bo miał kolor miętowy i dlatego że nie był na obrazku tylko go widziałam i dotykałam.? Julia

?Zajęcia były fajne. Podobało mi się  oglądanie kamieni,  kiedy zrobiliśmy eksperyment i kiedy wybuchł! Było extra!!!? Amelia

?Podobały mi się skały i eksperyment. Dowiedziałam się o rodzajach skał i zobaczyłam jak wyglądają? Julia

Zajęcia były najfajniejsze ponieważ  pani pokazała nam skały i minerały oraz jak wlałem pół butelki octu i zrobiłem reakcję.? Stanisław

 


 

Zajęcia koła w dniu 4.01.2019r. miały na celu przypomnienie wiadomości z działu ?Ciało człowieka?. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli filmy edukacyjne dotyczące budowy i funkcjonowania poszczególnych układów narządów. Wykonywali karty pracy. Dokładnie zapoznali się z budową układu ruchu. Dzięki modelowi mogli przyjrzeć się budowie wewnętrznej człowieka.

?Dzisiaj według mnie były najciekawsze jak dotąd zajęcia. Omawialiśmy układ pokarmowy, oddechowy i szkielet. Na myśl o krwi trochę dziwnie się poczułam, ale było super.? Julia

?Zajęcia z ?Kostkiem? były ciekawe, ponieważ mogliśmy go dotykać, a on nie miał pretensji.? Marcin

?Podobało mi się, że mogliśmy ruszać ?Kostka? i że mogliśmy przypomnieć sobie, co znajduje się w naszym organizmie.? Angelika

 


 

14 grudnia 2018r. odbyły się zajęcia dotyczące ?Składników pokarmowych?. W ramach powtórki wiadomości o zasadach prawidłowego żywienia uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną. Dokładnie omówiliśmy składniki pokarmowe i produkty, które je zawierają. Uczniowie dowiedzieli się o piramidzie żywieniowej. Na tych pracowali w parach rozwiązując karty pracy, wykreślanki i krzyżówki. Ta część zajęć przebiegała w formie naukowej rywalizacji. Uczniowie za każde wykonane zadanie otrzymywali punkty, a pod koniec zajęć dwie najlepsze drużyny z najwyższymi wynikami otrzymały nagrodę. W drugiej części zajęć uczniowie otrzymali pomoc dydaktyczną -?kości żywieniowe?. Przy ich użyciu odpowiadali na pytania nauczyciela. Następnie samodzielnie wymyślali zadania, dzięki którym pięknie się bawili i  utrwalali wiedzę na temat zdrowego żywienia.

?Bardzo mi się podobało, gdy układaliśmy klocki i robiliśmy karty pracy? ? Gabrysia

?Dzisiejsze zajęcia były super!Najpierw była część naukowa. A potem układaliśmy piramidy z klocków. Było (w skrócie) FAJNIE?. - Agnieszka

 


 

7 grudnia 2018r. zajęcia koła ?Szkiełko i oko? przebiegały pod hasłem: ?Zmysły pomagają poznawać świat?. Na początku przypomnieliśmy wiadomości o tym, jakie zmysły posiadają ludzie i przy pomocy jakich narządów mogą odbierać. Staraliśmy się zobrazować niemalże każdą sytuacje związaną z odbieraniem bodźców. Uczniowie wykazywali się ogromną wyobraźnią. Następnie na podstawie modelu oka i ucha omówiliśmy elementy ich budowy zewnętrznej i wewnętrznej. Po części teoretycznej przystąpiliśmy do zadań praktycznych: konstruowaliśmy ?dzwoniące łyżki?, uczniowie próbowali poruszać się z zawiązanymi oczami, bawili się w ?głuchy telefon?. Sprawdzaliśmy odczuwanie zapachu i smaku. To były zajęcia pełne emocji.

?Podobało mi się, wszyscy chętnie robiliśmy doświadczenia? ?Staś

 


 

VIII.

Zajęcia koła ?Szkiełko i oko?, które odbyły się 30 listopada przebiegały pod hasłem ?Mali meteorolodzy?. Przypomnieliśmy wszystkie zagadnienia związane z pogodą i jej elementami. Omówiliśmy, przyrządy meteorologiczne, ich budowę i zastosowanie. Przypomnieliśmy też znane nam zjawiska atmosferyczne i odnieśliśmy się do naszych przeżyć z nimi związanych. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną o pogodzie. Niektórzy próbowali sił jako ?pogodynki?. W celu utrwalenia wiedzy uczniowie wykonywali też karty pracy. Największą atrakcja zajęć były jednak doświadczenia z przeciekającą butelką i startującym balonem. Uczniowie odkryli to, co niewidoczne dla oczu ? ciśnienie atmosferyczne J.

?Nasze zajęcia były o pogodzie, robiliśmy eksperymenty, było fajnie. Stachu był pogodynką?.

?Podobało mi się to, że ciśnienie może być silnikiem napędowym?.

?Podobało mi się na zajęciach, że robiliśmy doświadczenia z wodą i balonami. Było super. Zachęcam do przyjścia?- Wiktoria

?Podobało mi się na zajęciach robienie doświadczeń i różnych zadań?- Julia


23 listopada omawialiśmy stany skupienia wody. Na początku zajęć, przeczytałam uczniom fragment książki ,,Mariusz, mysz zaklinająca wodę. Nieprawdopodobne historie dla małych i dużych ekologów?. Następnie młodzi przyrodnicy pracowali w grupach, metodą stolików eksperckich. Każda grupa - nazywana grupą ekspercką, dostała do przestudiowania inną część materiału.  Po określonym czasie, utworzono nowe grupy, w skład których wchodził jeden ekspert z poprzedniego podziału. Uczniowie uzupełniali karty pracy, układali rozsypankę, uzupełniali schemat obrazujący przemiany wody. Wszystkie wykonane przez uczniów prace zostały dokładnie sprawdzone i omówione. Dzieci zagrały też w meteorologicznego Piotrusia. Na koniec lekcji o obiegu wody w przyrodzie uczniowie wysłuchali bajki meteorologicznej ?Straszne przygody kropelki wody?. Podczas słuchania próbowali narysować wędrówkę kropelki wody. W ten sposób utrwaliliśmy jeszcze raz obieg wody w przyrodzie.

?Na zajęciach słuchaliśmy opowiadań, o myszce i kropelce wody. Podobało mi się robienie kart pracy?- Wiktoria

?Rozmawialiśmy o różnych stanach skupienia wody, słuchaliśmy dwóch historyjek i graliśmy w Piotrusia?- Gerard

 


16 listopada na zajęciach koła przyrodniczego  mogliśmy po raz kolejny wykorzystać pomoce uzyskane w ramach Konkursu ?EKO-Klasa?. Uczniowie przypomnieli budowę i zasady działania mikroskopu. Następnie oglądali przyniesione przez jednego z wychowanków preparaty.  Kolejnym wyzwaniem było samodzielne przygotowanie preparatów mikroskopowych. Dzieci obserwowały fragmenty papieru, liści, włosów i kryształki soli w różnych powiększeniach.  Uczniowie wykonywali też rysunki obserwowanych preparatów. Dwugodzinne zajęcia minęły bardzo szybko.

?Na tych zajęciach najbardziej podobało mi się robienie preparatów i oglądanie ich pod mikroskopem?- Amelia

?Te zajęcia były super! Robiliśmy przeróżne preparaty, a następnie je oglądaliśmy. Najciekawiej wyglądał kawałek chusteczki? - Agnieszka

 


W dniu 9.11.2018r. na zajęciach koła mogliśmy po raz pierwszy wykorzystać pomoce uzyskane w ramach Konkursu ?EKO-Klasa?. Uczniowie zapoznani zostali z budową i zasadami działania mikroskopu. Dokładnie obejrzeli wszystkie jego elementy. Zapoznali się z instrukcją obsługi szkolnego mikroskopu. Następnie obejrzeli zamieszczone w zestawie preparaty. Obserwowali je w różnych powiększeniach, a swoje spostrzeżenia rysowali na kartkach. Mali odkrywcy byli bardzo zadowoleni mogąc pracować na nowoczesnych mikroskopach. To były zajęcia pełne pozytywnych emocji.

? Było świetnie! Poznaliśmy budowę mikroskopu. Oglądaliśmy różne obiekty w różnych powiększeniach?- Karolina

 


26.10.2018r. tematem zajęć było ?Określanie kierunków świata?. Na początku przypomnieliśmy oznaczenia kierunków świata w języku polskim i języku angielskim, w pełnym i skróconym zapisie. Następnie były zajęcia praktyczne. Uczniowie przypomnieli budowę i zasady posługiwania się kompasem, chętnie wykonywali doświadczenia m.in. wyznaczanie kierunków świata za pomocą gnomonu i za pomocą namagnesowanej igły na pływającym liściu. Cieszyli się, kiedy ?wędrowali? z kompasem po szkolnym korytarzu wg wyznaczonych wcześniej kierunków. Dostrzegli jak ważne jest poprawne odczytywanie informacji. Następnie rysowali postaci i figury zaszyfrowane za pomocą kierunków N, S, W, E.

?Podobało mi się, że mogliśmy chodzić po korytarzu i przypominać kierunki świata?- Angelika, ? Pracowaliśmy z kompasami, rysowaliśmy przeróżne figury, rzeczy, ludziki itp.? ? Agnieszka

 


 

19 października 2018r. zmierzyliśmy się ze skalą. Uczniowie indywidualnie, w parach i grupach rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności. Uczniowie utrwalali swoją wiedzę, ale też uczyli się od siebie.

?Podobało mi się powtarzanie skali?-Julia, ?Skala jest fajna i nauczyłam się jej lepiej? Karolina

 


 

W dniu 12.10.2018r. odbyły się drugie, a pierwsze stacjonarne zajęcia koła ?Szkiełko i oko?. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi na spotkaniach młodych przyrodników. Przypomnieliśmy wspólnie, co to jest przyroda, jak się poznaje przyrodę, jak wygląda warsztat przyrodnika i jakie pomoce i przyrządy są mu potrzebne. Następnie uczniowie rozwiązali test wiedzy przyrodniczej. Wyszliśmy też na podwórko, aby w okolicy szkoły poszukać oznak jesieni, a jednocześnie przykładów elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Określaliśmy też kierunki świata. Omówiliśmy zależność długości i kierunku cienia od pory roku i pory dnia.

?Na zajęciach było fajnie. Pisaliśmy ?sprawdzian? i sami go ocenialiśmy. Potem poszliśmy na dwór i poznawaliśmy przyrodę w inny sposób? ?Karolina

 

 

 


 

Dnia 05.10.2018r. w ramach projektu "Kompetentny nauczyciel -kreatywny uczeń"  zorganizowana została wycieczka do Ziołowego Zakątka w Korycinach. Wyjechali na nią bezpłatnie uczniowie klas V wraz z opiekunami: Beatą Cylwik, Katarzyną Chrościcką i Barbarą Cylwik.  Wśród nich byli wszyscy uczestnicy koła przyrodniczego ?Szkiełko i oko?. Uczniowie poznawali rośliny w  Podlaskim Ogrodzie Botanicznym, zwiedzili firmę Dary Natury specjalizującą się w produkcji mieszanek ziołowych, przypraw i herbatek owocowo-ziołowych. Zobaczyli jak wygląda tłoczenie oleju  na zimno. Wzięli udział w warsztatach ziołowych ?Młody zielarz?. Poznawali właściwości lecznicze roślin i wykonywali własne mieszanki herbat z udostępnionych ziół. Spacerowali po lesie i poznawali rośliny jadalne i lecznicze. Prowadzili obserwacje mikroskopowe. Obserwowali zachowanie zwierząt na terenie Gospodarstwa ?Ziołowy Zakątek?. To wyjazdowe spotkanie pozwoliło na lepszą integrację zespołu młodych przyrodników i podniesienie kompetencji przyrodniczych. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekologii, biologii i geografii.

?Bardzo mi się tam podobało. Fajne było patrzenie przez mikroskopy. Super było robienie własnych herbat i poznawanie nowych roślin i próbowanie niektórych?-Gabrysia

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto