Rada Rodziców
Wpisany przez Administrator   

Rada Rodziców zwraca się prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Podczas spotkania Rady Rodziców w dniu 22 września 2020 roku ustalono składkę:

Najmłodsze dziecko- 40zł

Drugie dziecko- 30 zł

Trzecie i kolejne dzieci-20 zł

Sieroty i półsieroty zwolnione są z opłat.

 

Klasy, w których wszyscy uczniowie dokonają wpłat na działalność Rady Rodziców otrzymają 25 % wpłaconej kwoty do wykorzystania na własne cele.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na rachunek

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW W PKO BP numer:

54 1020 2629 0000 9102 0325 6393

W tytule przelewu należy wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz klasy do których uczęszczają.