Zaproszenie
Wpisany przez Administrator   


W związku z realizacją w szkole Programu profilaktycznego " Archipelag skarbów", którym objęci będą uczniowie klas VIII i III gimnazjum, zapraszamy Państwa na szczególną wywiadówkę profilaktyczną, która odbędzie się dnia 11 października 2018 roku o godz. 17.00  na małej sali gimnastycznej.
W trakcie spotkania odbędzie się również Seminarium  informacyjne dla rodziców z doradcą zawodowym, dotyczące możliwości kształcenia  po gimnazjum i szkole podstawowej oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.
Dyrekcja