Rozeznanie cenowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów z zespołu szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym (format PDF)

Plan zamówień publicznych na rok 2021 (format PDF)

Plan zamówień publicznych na rok 2020 (format PDF)

 


 

dodano 2021-08-06

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2021/2022

dodano 2021-08-16


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. "Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym".

dodano 2021-07-07

dodano 2021-07-12

dodano 2021-07-12

dodano 2021-07-29

dodano 2021-08-09


dodano 2021-07-02

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych ? utworzenie miejsca przyjaznej przestrzeni relaksu i adaptacji

 


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.,,Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym''.

dodano 2021-07-07

 

dodano 2021-07-09

dodano 2021-07-29


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/21 i 2021/2022


 

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług remontowych sali z przeznaczeniem na salkę integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych


 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2020/2021.


 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych

Ogłoszenie o przetargu

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie 15.10.2019r. ? 15.10.2020r.


Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy.doc

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_formularz_cenowy.doc

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_oświadczenie.doc

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_wykaz_dostaw.doc

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_wzór_umowy.doc

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_oświadczenie_dotyczące_grupy_kapitałowej.doc

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przekazuje informacje z otwarcia ofert


Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przedstawia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert (format PDF)

Zawiadomienie o wyborze ofert.(format PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (format PDF)


 

Dyrektor Zespoły Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
w ramach projektu ?Przedszkola Marzeń? dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 


Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera.

 

 


 

Zapytanie ofertowe - wykonanie izolacji fundamentów przedszkola:

 

 

 


 

Dyrektor Zespoły Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w II przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Przedszkola Marzeń? dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

 


 

Ogłoszenie nr 633407-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.


Dyrektor Zespoły Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu w ramach projektu ?Przedszkola Marzeń? dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

dodano 23.10.2018

dodano 7.11.2018
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przedstawia wyniki przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu w ramach projektu "Przedszkola Marzeń" dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020.

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert na zarządzanie projektem pn. "Przedszkola marzeń" w 2019 r.

 


 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto