<<<< Plan zamówień publicznych na rok 2020 (format PDF) >>>>


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2020/2021.

<<<< Informacja z sesji otwarcia ofert (format PDF) >>>>

<<<< Wyjaśnienie (format PDF) >>>>

<<<< Zawiadomienie o wyborze oferty (format PDF) >>>>


 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych

Ogłoszenie o przetargu

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie 15.10.2019r. – 15.10.2020r.


Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy.doc

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_formularz_cenowy.doc

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_oświadczenie.doc

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_wykaz_dostaw.doc

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_wzór_umowy.doc

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_oświadczenie_dotyczące_grupy_kapitałowej.doc

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przekazuje informacje z otwarcia ofert


Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym przedstawia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla wykonawców z sesji otwarcia ofert (format PDF)

Zawiadomienie o wyborze ofert.(format PDF)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (format PDF)


 

Dyrektor Zespoły Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

<<<< Pytania i odpowiedzi do SIWZ  >>>>

<<<<Informacja dla wykonawców z otwarcia ofert. >>>>

<<<< Zawiadomienie o wyborze oferty >>>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

<<<< Ogłoszenie KONCOWE nr 510110936-N-2019 z dnia 04-06-2019 r. >>>>

 


Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera.

<<<< Ogłoszenie >>>>

<<<< Formularz oferty >>>>

 

 


 

Zapytanie ofertowe - wykonanie izolacji fundamentów przedszkola:

 

 

 


 

Dyrektor Zespoły Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w II przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

<<<< Zapytania i odpowiedzi do SIWZ >>>>

<<<< Informacja dla wykonawców >>>>

<<<< Zawiadomienie o wyborze oferty >>>>

<<<< Ogłoszenie końcowe >>>>

 


 

Ogłoszenie nr 633407-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.


Dyrektor Zespoły Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

dodano 23.10.2018 <<<< Informacja dla wykonawców (format PDF) >>>>

dodano 7.11.2018
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przedstawia wyniki przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz zakup, dostawę i montaż sprzętu w ramach projektu "Przedszkola Marzeń" dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20014-2020.

 

<<<< Wyniki przetargu nieograniczonego (format PDF) >>>>

<<<< dodano 19.12.2018  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia >>>>

 


<<<< Plan zamówień publicznych >>>>

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert na zarządzanie projektem pn. "Przedszkola marzeń" w 2019 r.

<<<< Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Przedszkola marzeń" >>>>

 


<<<< Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych >>>>

 

 


 

<<<< ARCHIWUM PRZETARGÓW - KLIKNIJ TUTAJ >>>>