Program profilaktyczny „Cukierki”
Wpisany przez Administrator   

 

W dniu 20 września 2018 roku dzięki  finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w Juchnowcu Kościelnym uczniowie klas IV Szkoły podstawowej mogli uczestniczyć w Programie profilaktycznym „Cukierki”, realizowanym przez Ośrodek  Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku.  Celem Programu było

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.