Zakończenie roku szkolnego w klasach I – III
Wpisany przez Agnieszka Skarżyńska, Małgorzata Dzitowska, Anna Wysocka - Borys   

22 czerwca uczniowie klas I – III uroczyście zakończyli rok szkolny 2017/2018. Pani wicedyrektor Teresa Radziewicz wręczyła najlepszym uczniom nagrody książkowe  ufundowane przez Radę Rodziców, dyplomy bardzo dobrego ucznia oraz nagrody za dodatkowe osiągnięcia. Pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę wieloletnią nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej panią Małgorzatę Dzitowską. Natomiast uczniowie klas III przygotowali krótka część artystyczną o nadchodzących wakacjach, a szczególnie o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku. Po spotkaniach z wychowawczyniami w klasach wszyscy udali się na zasłużone wakacje!