Harmonogram
Wpisany przez Administrator   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w klasach I – III w roku szkolnym 2017/2018

 

TERMINY

KLASY

TEMATYKA

SEMESTR I

wrzesień 2017r.

I - III sp

Spotkania z wychowawcami

(wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie wymagań, kryteriów oceniania i systemu oceniania zachowania)

październik / listopad 2017r.

I  sp

Spotkanie z wychowawcą , przedstawienie wyników diagnozy, omówienie ślubowania uczniów klas I.

listopad 2017r.

II – III sp

Spotkanie z wychowawcą

styczeń 2018r.

I-III sp

Konsultacje dla rodziców

SEMESTR II

 

luty 2018r.

 

I – III sp

 

Rozdanie arkuszy oceny opisowej za I semestr

 

kwiecień 2018r.

 

I – III sp

 

Konsultacje dla rodziców

 

maj 2018r.

 

I – III sp

 

Spotkanie z wychowawcą

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS IV – VII SP I KLAS II-III GIMNAZJUM

TERMINY

KLASY

TEMATYKA

SEMESTR I

11.09.2017r.

 

IV-VII sp

II-III gim.

15.45 - spotkanie rodziców klas IV z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

16.30 – prelekcja terapeuty Fundacji „Przyjaciele
z osiedla” – p. Roberta Ćwikowskiego „Jak poradzić sobie z dzieckiem, które nadużywa Internetu?”

17.30 – 18.00 informacje dyrektora o bieżącym funkcjonowaniu szkoły

  • Przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych
  • Projekty unijne
  • Oferta szkoły
  • Informacje ogólne dotyczące nowego roku szkolnego

18.00- spotkania z wychowawcami (wybór oddziałowych rad rodziców, przedstawienie wymagań, kryteriów oceniania  i systemu oceniania zachowania)

październik 2017r.

godz. 16.00 – 18.00

IV-VII sp

II-III gim

Konsultacje dla rodziców.

I tydzień grudnia

 

IV-VII sp

II-III gim

Dzień otwarty; spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, konsultacje indywidualne.
„Rola rodziców  w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej” – prelekcja doradcy zawodowego

SEMESTR II

luty 2018r.

 

III gim

Spotkanie z wychowawcą; omówienie procedur związanych z egzaminem zewnętrznym.

marzec 2018r.

godz. 16.00-18.00

IV-VII sp

II-III gim

 

Konsultacje dla rodziców.

maj 2018r.

IV-VII sp

II-III gim

Dzień otwarty; spotkanie ogólne, spotkanie                     z wychowawcą, konsultacje indywidualne