Dni wolne 2017 2018
Wpisany przez Administrator   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
w r. szk. 2017/2018

 

Zgodnie z § 5.1.1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2017/2018 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

2.11.2017 r.                – Dzień Zaduszny – bez dowożenia

18.04 –20.04.2018 r.  – egzamin gimnazjalny – dni wolne dla wszystkich uczniów, uczniowie kl. III gimnazjum – z  dowożeniem

30.04.2018 r.              – poniedziałek przed 1 maja

2,4.05.2018 r.             – bez dowożenia

1.06.2018 r.                – piątek po Bożym Ciele

 

W dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2017/2018wynikające z kalendarza

 

1.11.2017 r.                – Uroczystość Wszystkich Świętych

3.11.2017 r.                – odpracowany we wrześniu (30.09.2017 – sobota) w dniu Biegu Rodzinnego

23.12.2017 r.              – 1.01.2018 r. – przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

22.01 – 4.02.2018 r.   – ferie zimowe

29.03 – 3.04.2018 r.   – przerwa świąteczna – Wielkanoc

 

1.05.2018 r.                – 1 Maja

3.05.2018 r.                – Konstytucja 3 Maja

31.05.2018 r.              – Uroczystość Bożego Ciała