Oferta zajęć

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki
w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2019/2020 I semestr

Klasa

Proponowane zajęcia dodatkowe

Dni i godziny zajęć

Przedszkole i klasy 0

-zajęcia logopedyczne

-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-zajęcia rozwijające postawę kreatywną

-zajęcia językowe (język angielski)

Zgodnie z harmonogramem przedszkola (informacja u wychowawców grup)

Klasa I-III  szkoła podstawowa

-Jarzębinki

Czwartek 6,7 lekcja

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Zgodnie z planem poszczególnych grup (rodzice zostaną powiadomieni o terminach)

-zajęcia logopedyczne

 

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

-basen

 

Klasy II

Czwartek wyjazd 9.30, powrót 12.00

-Akademia umysłu

 

Czwartek IIIa  1 lekcja, (klasa IIIb w II semestrze)

-zajęcia artystyczne z wychowawcą

 

O terminach powiadomią rodziców i uczniów wychowawcy

-zajęcia rewalidacyjne

 

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

- zajęcia dydakt.-wyrównawcze /koła zainteresowań

O terminach powiadomią rodziców i uczniów wychowawcy

-SCHOLA

Wtorek 6,7 lekcja (chętni uczniowie z wszystkich klas)

-trening TZA

Poniedziałek 6,7 lekcja (wybrani uczniowie)

socjoterapia

I-II klasa wtorek 6,7 lekcja

ZAJĘCIA SPORTOWE

Wtorek 6, 7 lekcja klasy I-III chłopcy, piłka nożna

Klasa IV szkoła podstawowa

-Jarzębinki

Czwartek 6,7 lekcja

-chór

Czwartek 6,7 lekcja

-SKS

SKS

Piątek 7.00-8.00 chłopcy

Poniedziałek dziewczynki z klas IV-VIII 7.00-8-00, wtorek 7.00-8.00

-koło teatralne

Środa 6, 7, 8 lekcja

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Zgodnie z planem poszczególnych grup (rodzice zostaną powiadomieni o terminach)

-zajęcia logopedyczne

 

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Zgodnie z planem lekcji

-zajęcia rewalidacyjne

 

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

-koło wolontariatu ? Szkolne Koło Caritas

Czwartek 6, 7 lekcja (co 2 tygodnie)

-koło języka angielskiego

Poniedziałek 6,7,8 lekcja (co 3 tygodnie)

-trening TZA

Środa 6,7 lekcja (wybrani uczniowie)

-socjoterapia

Klasa IV-V Poniedziałek 6,7 lekcja.

Klasa V szkoła podstawowa

 

-Jarzębinki PLUS

 

Czwartek, 6, 7 lekcja

-chór

Czwartek 6,7 lekcja

-SKS

 

-SKS

Poniedziałek dziewczynki z klas IV-VIII 7.00-8-00, wtorek 7.00-8.00

Piątek 7.00-8.00 chłopcy

-koło teatralne

 

Poniedziałek 6,7,8 lekcja (co 2 tygodnie)

-zajęcia wyrównawcze

 

Klasy V matematyka , środa 6,7 lekcja (co 2 tygodnie)

-zajęcia rewalidacyjne

 

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zgodnie z planem poszczególnych grup (rodzice zostaną powiadomieni o terminach)

-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Zgodnie z planem lekcji

- koło języka rosyjskiego

Klasa Vb czwartek 6,7 lekcja (co 2 tygodnie)

-koło matematyczne

Klasa Vb, c  6, 7,  lekcja (co 2 tygodnie)

-koło wolontariatu ? Szkolne Koło Caritas

Piątek godzina 7.00-8.00

-koło przyrodnicze

Wtorek godzina 7.15

-koło scrabble

Czwartek 8, 9 lekcja (chętni uczniowie)

-socjoterapia

Klasa IV-V Poniedziałek 6,7 lekcja.

Klasa VI szkoły podstawowej

-Jarzębinki PLUS

Czwartek, 6, 7 lekcja

-chór

Czwartek 6,7 lekcja

-SKS

-SKS

 

-SKS

 

-SKS

Poniedziałek dziewczynki z klas IV-VIII, wtorek 7.00-8.00

Środa chłopcy z klas VI c d, środa 12.50-13.50

Środa chłopcy z klasy VIc d, 7 lekcja

Piątek chłopcy z klas VIa b c d, 14.30-15.30

Piątek 7.00-8.00

- zajęcia wyrównawcze (matematyka)

 

Klasa VIc, d środa 6,7 lekcja (co 2 tygodnie) matematyka

-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Zgodnie z planem lekcji

-koło wolontariatu ? Szkolne Koło Caritas

Czwartek 6, 7 lekcja (co 2 tygodnie)

-koło scrabble

Czwartek 8, 9 lekcja (chętni uczniowie)

socjoterapia

Środa 6, 7 lekcja

Klasa VII szkoła podstawowa

-Jarzębinki PLUS

Czwartek 6,7 lekcja

-chór

Czwartek 6,7 lekcja

-SKS

 

Poniedziałek dziewczynki z klas IV-VIII 7.00-8-00, wtorek 7.00-8.00

Piątek 7.00-8.00 chłopcy

-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Zgodnie z planem lekcji

-zajęcia rewalidacyjne

 

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

Zgodnie z planem lekcji i harmonogramem pracy doradcy

- koło scrabble

 

Czwartek 8,9 lekcja (chętni uczniowie)

- koło wolontariatu ? Szkolne Koło Caritas

Piątek godzina 7.00-8.00

VIII szkoła podstawowa

-chór

Czwartek 6,7 lekcja

-SKS

 

-SKS

Poniedziałek dziewczynki z klas IV-VIII 7.00-8-00, wtorek 7.00-8.00

Piątek 7.00-8.00 chłopcy

-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Zgodnie z planem lekcji

-zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki

Zgodnie z planem lekcji

-przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego

Zgodnie z planem lekcji

-zajęcia rewalidacyjne

Terminy uzgodnione indywidualnie dla dziecka

-indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

Zgodnie z planem lekcji i harmonogramem pracy doradcy

- koło wolontariatu ? Szkolne Koło Caritas

Piątek godzina 7.00-8.00

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto