Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od piątku 24.02 do wtorku 28.02 w sekretariacie

szkoły ( w godzinach pracy sekretariatu) przyjmowane będą wpłaty na obiady marcowe.
Koszt pełnych obiadów – 70,00 zł , zupy - 20,00 zł.

Wpłat na konto szkoły można dokonywać do dnia
28 lutego
- pieniądze muszą się znaleźć na  koncie szkoły w dniu 28 lutego. Osoby, które dokonają wpłat na konto, przy odbiorze kartki obiadowej w sekretariacie muszą mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie zapłaty.

Jednocześnie informujemy, że w okresie rekolekcji wielkopostnych obiadów nie będzie.