Szanowni Rodzice uczniów klasy IV a
Wpisany przez Anna Łysenko, Iwona Gisztorowicz   

Uczniowie klasy IV a od marca 2017 roku zostaną objęci programem profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie”. Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zadań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia przez rówieśników.

Ważnym elementem programu jest też zaangażowanie rodziców w jego realizację.   Z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu będą miały korzystny wpływ na efekty programu.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas spotkania z wychowawcą dn. 28.02.2017 r.

Szkolni koordynatorzy programu:

mgr Anna Łysenko

mgr Iwona Gisztorowicz