Numery kont do wpłat
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki podaje numery kont, na które można dokonywać wpłat:

za obiady w szkole i wyżywienie w przedszkolu

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

ul. Szkolna 5

16-061 Juchnowiec

Nr konta: 32 8074 0003 0000 1632 2000 0020

za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza obowiązkowy 5-godzinny czas realizacji podstawy programowej

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

ul. Szkolna 5

16-061 Juchnowiec

Nr konta: 11 8074 0003 0000 1632 2000 0010

 

Przypominamy, że wpłata na obiady powinna wpłynąć na konto szkoły najpóźniej do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego okres korzystania z posiłków (liczy się data wpływu, a nie data dokonania przelewu).