KASZTANOWE PRZEDSZKOLE

Harmonogram spotkań z rodzicami

L.p.

Termin

Rodzaj spotkania

Odbiorcy

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne

Wszystkie grupy

2

Październik

Konsultacje indywidualne z wychowawcami(omówienie obserwacji). Możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, pedagogiem i logopedą .

Wszystkie grupy

3.

Grudzień

Warsztaty bożonarodzeniowe

5-latki, 4-latki

4.

Grudzień

Spotkanie opłatkowe

Wszystkie grupy

5.

Styczeń

„Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”-prelekcja mgr Anna Kieczka

6-latki

6.

Marzec

„Drzwi otwarte” w przedszkolu

Wszyscy rodzice którzy chcą zapisać dzieci do „Kasztanowego przedszkola”

7.

Marzec

Warsztaty wielkanocne

3-latki

8.

Marzec

Kreatywne zabawy z dziećmi

6-latki Pszczółki

9.

Kwiecień

Prelekcja na temat gotowości szkolnej ze specjalistą z poradni psychologiczno-pedagogicznej mgr Anną Wilczyńską

 

Omówienie gotowości szkolnej

 

Konsultacje indywidualne z pedagogiem i psychologiem szkolnym i logopedą

6-latki

 

 

 

6-latki

 

Wszystkie grupy

10.

Maj

Prelekcja : „Pierwsze kroki przedszkolaka w wirtualnym świecie”-mgr Katarzyna Puławska

Wszystkie grupy

11.

Czerwiec

Warsztaty z rodzicami - zajęcia z samoobrony

6-latki Sówki

12.

Czerwiec

Dzień otwarty – Festyn rodzinny

Wszystkie grupy

Nowo przyjęte dzieci

Rok szkolny 2017/2018

Grupa 3–latków „Kasztanki” sala P1

wychowawczynie: mgr Anna Skorulska , mgr Beata Birycka

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.00 Powitanie, zbieranie się dzieci; zabawy swobodne manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i zabawy ruchowe; krótkie rozmowy z rodzicami przeprowadzane w celu pozyskania bieżących informacji o dziecku

8.00 – 8.15 Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe                    i zabiegi higieniczne

8.15 – 8.40 Śniadanie

8.40 – 9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu; nauka korzystania          z toalety, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności

9.00 – 9.30 Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju

9.30 – 11.00 Spacery, gry i zabawy na placu zabaw; obserwowanie przyrody; w przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy ruchowe i swobodne w Sali przedszkolnej

11.00  –  11.30 Język angielski

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

11.45 – 12.15 Obiad

12.15 – 12.30 Przygotowanie do relaksu – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

12.30 – 14.30 Odpoczynek  poobiedni (leżakowanie) – słuchanie muzyki relaksacyjnej

14.30 – 14.45 Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

14.45 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 17.00 Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; dowolne gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci; ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci.

 

 

Grupa 4–latków „Motylki” sala P3

wychowawczyni: mgr Agnieszka Pućkowska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.45 -  Powitanie, zbieranie się dzieci, zabawy swobodne manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.

7.45 – 8.10 -  Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Rozmowy kierowane, zabawa ruchowa.

8.10 – 8.15 -  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.15 – 8.30 - Śniadanie.

8.30 – 8.45 - Czynności higieniczne, mycie zębów.

8.45 – 9.30 -  Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.

9.30 – 10.15 -  Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15 – 11.15- Spacery, gry i zabawy na placu zabaw; obserwowanie przyrody; zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali.

11.15 – 11.45 – Język angielski lub religia

11.45 – 12.00 - Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.00 – 12.30 - Obiad.

12.30 – 13.00 – Relaks poobiedni ( słuchanie muzyki, audiobooka, czytanie książek).

13.00 – 14.30 – Zajęcia i zabawy popołudniowe w sali lub w ogrodzie wynikające z zainteresowań dzieci, praca wspomagająca rozwój dziecka, praca stymulacyjno – kompensacyjna, wychowawcza, praca z dzieckiem wyróżniającym się szczególnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami, gry i zabawy stolikowe.

14.30 – 14.45 - Przygotowania do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.45 – 15.15 - Podwieczorek.

15.15 – 17.00 - Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci

 

 

 

Grupa 5–latków „Żabki” sala P2

Wychowawczynie: mgr Katarzyna Sawicka , mgr Monika Kaliszewska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8:00 -  Powitanie, zbieranie się dzieci, zabawy swobodne manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne.

8.00 – 8.10 -  Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa.

8.10 – 8.15 -  Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne.

8.15 – 8.30 Śniadanie.

8.30 – 8.45 - Czynności higieniczne, mycie zębów.

8.45 – 9.15- Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone z całą grupą lub w zespołach)

9.15-9.40- Zabawy muzyczno-ruchowe

9:40-10.20- Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju.

10.20 – 11.50 - Spacery, gry i zabawy na placu zabaw; obserwowanie przyrody; zajęcia sportowe na powietrzu lub w sali. 11:00-11:30-Język angielski (poniedziałek, środa)

11.50 – 12.00 - Przygotowania do obiadu – czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.00 – 12.30 - Obiad.

12:30-13.00 - Relaks poobiedni (słuchanie muzyki, audiobooka, czytanie bajek)

13.00 – 14:30 - Zajęcia i zabawy popołudniowe:

- zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie,

- praca wspomagająca rozwój dziecka (praca stymulacyjno- kompensacyjna, wychowawcza oraz praca z dzieckiem wyróżniającym się uzdolnieniami  i zainteresowaniami),

-gry i zabawy stolikowe

14.30 – 14.35 - Przygotowania do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.35 – 14.50 - Podwieczorek.

14.50 – 17.00 - Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci

Grupa 6–latków „Sówki” sala P4

wychowawczynie: mgr Monika Zawadzka , mgr Agnieszka Ostrowska

Grupa 5–latków „Pszczółki” sala P5

wychowawczynie: mgr Anetta Śliwowska , mgr Agnieszka Ostrowska

nauczyciel wspomagający: mgr Kamila Sawicka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi oraz z ich opiekunami. Wykonywanie zadań indywidualnych, kończenie prac z dnia poprzedniego. Oglądanie książek, czasopism, rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek, podejmowanie gier i zabaw dydaktycznych. Ćwiczenia poranne według zestawów.

8.00 – 8.15

Przygotowanie się do śniadania. Mycie rąk – wdrażanie do higieny osobistej.

8.15 – 8.40

Śniadanie – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków.

8.40 – 8.45

Porządkowanie sali, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć.

8.45 – 9.45

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone z całą grupą lub w zespołach wg planu w dzienniku, z zakresu wszystkich działów programowych, z uwzględnieniem 10 minutowych przerw między jednostkami metodycznymi.

9.45– 10.35

Zajęcia dodatkowe/ zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

10.35 - 10.50

Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na podwórko.

10. 50 - 11.50

Spacery, zabawy i gry terenowe – w razie niepogody zabawy konstrukcyjne, badawcze, prace gospodarcze i porządkowe. Słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek.

11.50 – 12.00

Przygotowanie się do obiadu. Mycie rąk – wdrażanie do higieny osobistej.

12.00 – 12.20

Obiad  – praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków.

12.20 – 12.35

Mycie zębów po posiłku.

12.35 – 13.00

Omawianie z dziennika wydarzeń dnia, praca indywidualna, słuchanie bajek, śpiewanie piosenek. Rozchodzenie się dzieci do domu lub grupy popołudniowej.

Grupa popołudniowa:

13.00 – 14:30 - Zajęcia i zabawy popołudniowe:

- zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie,

- praca wspomagająca rozwój dziecka (praca stymulacyjno- kompensacyjna, wychowawcza oraz praca z dzieckiem wyróżniającym się uzdolnieniami  i zainteresowaniami),

-gry i zabawy stolikowe

14.30 – 14.35 - Przygotowania do podwieczorku – czynności samoobsługowe i higieniczne.

14.35 – 14.50 - Podwieczorek.

14.50 – 17.00 - Zabawy doskonalące funkcje poznawcze i grafomotoryczne; gry i zabawy sportowe, rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, ewentualnie pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci

*Ramowe rozkłady mogą ulec zmianie w zależności od organizacji dnia.

Rodzicie zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 8:00.

 

Od godziny 13:00 wszystkie dzieci przebywają w dolnej części przedszkola.